På gång

Mittuniversitetet Supported Education

Mittuniversitetet utbildas av Lies Korevaar

Inom ramen för Mittuniversitetets projekt "Supported Education" så erbjuds nu 16 lärare utbildning i metoden under 2020. Detta för att några av lärarna i ett senare skede ska kunna arbeta som SEd-mentorer på sina institutioner.

Läs mer

SECiSo 2.0- ny delrapport från utvärderare

Delrapporteringen av SECiSo 2.0 innehåller många lärdomar för det fortsatta arbetet inom projektet. Analysen visar att aktiviteterna går enligt plan där implementeringsarbetet är i full gång. Det finns dessutom vissa utvecklingsmöjligheter som kan hjälpa projektet i sitt fortsatta arbete.

Läs mer

Filmpremiär! Infofilm om Supported Education

Vad är Supported Education? Vem kan jobba med den? Hur kommer man igång med Supported Education? Annika Bostedt, projektledare för SECiSo på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, svarar på frågorna i den här korta filmen.

Läs mer
Supported education, banner

Nytt avsnitt av ”En väg tillbaka till studier” ute!

I det tredje avsnittet besöker vi studiecentret TExAS, som jobbar med metoden Supported Education, och är en del av det sociala företaget Urkraft i Skellefteå. Utbildaren och SEd-coachen, Katrin Lundmark, berättar om hur TExAS gick från att vara ett ESF-projekt…

Läs mer

UDL – för en mer inkluderande skola

I torsdags i förra veckan var vi på ett frukostseminarium om universell design för lärande, UDL, på Funktionsrätt Sverige. Arrangerade gjorde projektet Rätt från början, som jobbar med universell utformning inom utbildning, arbetsliv och bostad. UDL innebär att skolan utformar…

Läs mer

Premiär för Train the Trainers

Huvudspåret i SECiSo 2.0 är att utbilda professionella i projektets åtta referensverksamheter i metoden Supported Education, SEd. De kan i sin tur utbilda kollegor i organisationen och andra aktörer lokalt i metoden. Modellen kallas Train the trainers och Värmdö Tekniska…

Läs mer

Skåne kraftsamlar kring SEd

Sju skånska kommuner deltar i Supported Education-projektet JagKan som är inne på sitt tredje år med totalt 100 SEd-coacher. Att kommun och myndigheter sitter i samma arbetsrum är en av nyckelfaktorerna för framgång, menar Cecilia Bruhn, projektets kommunkoordinator.

Läs mer

Nytt avsnitt av ”En väg tillbaka till studier” ute!

I det andra avsnittet av "En väg tillbaka till studier" besöker vi Helsingborg stad, som tillsammans med sex andra skånska kommuner driver Supported Education-projektet JagKan. Vi träffar projektdeltagaren Orion och Cecilia Bruhn som är kommunkordinator för JagKan.

Läs mer

NY BOK: VERKTYGSLÅDA SUPPORTED EDUCATION

Resultatet av 2,5 års projektarbete är nu samlat i boken "Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan - Verktygslåda Supported Education". Boken fokuserar på praktiska verktyg och övningar och kan användas av alla som jobbar med att…

Läs mer

Premiär för Supported Education-nätverk

Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida Supported Education. Och nu är det dags – välkommen till en första nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden!

Läs mer

Kort enkät: Finns det genusskillnader i studiestöd?

Jobbar du på något sätt med frågor som rör studiestöd (olika insatser som anpassningar eller specialpedagogiskt stöd i grund- och/eller gymnasieskola eller högre studier)? Hjälp oss gärna ta reda på om det finns genusskillnader i stödet. Till enkäten här.

Läs mer

ALMEDALEN: Sagt om ungas psykiska hälsa och skola

Barn och unga i Sverige mår i allmänhet bra. Samtidigt ökar problemen med mag- och huvudvärk och ångest. Det säger Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare på området psykisk hälsa. Här kommer en rad andra intressanta uttalanden om ungas psykiska hälsa…

Läs mer

Skolavhopp och studiesvårigheter en del av Skolriksdagen 2019

SECiSo-frågorna lyfts upp i många olika sammanhang – nu senast på den årliga Skolriksdagen i maj, arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting. Där samlades 2 000 rektorer, förskolechefer, politiker och ledande tjänstepersoner från 200 kommuner. Inför dem delade tre ungdomar…

Läs mer

Så kan vi minska avhopp i skolan

Under Mitt Europa-veckan arrangerade Seciso-projektet seminariet ”Så kan vi minska avhopp i skolan”. Hans-Erik Wikström, undervisningsråd på Skolverket, berättade om Skolverkets insatser för att förebygga avhopp i gymnasieskolan. 1 mars 2019 presenterades resultatet.

Läs mer
supported education

Skolan: Bättre arbetsmiljö med Supported Education

Mittuniversitetet i Östersund är en av SECiSo:s referensverksamheter och har nyligen introducerats i Supported Education (SEd). Att metoden kan fungera som ett lågt insteg till att få stöd med studier samt skapa en bättre arbetsmiljön för lärare, är två av…

Läs mer

Inbjudan: Så kan vi minska avhopp i skolan

Det finns sätt att hjälpa så kallade "hemmasittare" eller andra med mycket frånvaro tillbaka till skolan. På detta seminarium presenteras utvärderingar kring de metoder som fungerar. Under Mitt Europa-veckan 2019 bjuder RSMH och SECiSo-projekten in till ett kostnadsfritt möte angående…

Läs mer

Samrådsmöte med Aprendere skolor

I förra veckan besökte Aprendere skolor oss på RSMH. De är en av SECiSo-projektets åtta referensverksamheter, och har tagit beslutet att implementera Supported Education (SEd) i samtliga av koncernens skolor.

Läs mer
Supported education, KAA

Artikelserie: Stora skillnader i kommunernas stöd till unga

En statlig utredning från 2018 konstaterar att trots att kommunernas aktivitetsansvar i omgångar har förtydligats i skollagen är det stora skillnader i kvalitet och likvärdighet mellan kommunerna. Detsamma visar en av Skolinspektionens granskningar från 2018. Utredarna menar att skillnaderna beror…

Läs mer
Supported education, research

Ny studie kartlägger stressfaktorer hos unga

Upplevd ohälsa bland unga har ökat de senaste åren, och allra mest bland flickor. Exempelvis har andelen 11-åriga flickor med psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent på några få år, medan besvären bland pojkar har ökat från 20…

Läs mer
supported education, män

Seminarium 8 mars: Dags att mansrollen förändras?

Män står för nästan allt våld och kriminalitet i samhället och utgör ett stort hot mot kvinnor. Män tjänar också mer än kvinnor och tar mindre ansvar för barn och hem. Samtidigt blir mäns psykiska hälsa allt sämre. Är det…

Läs mer
Supported education, skolavhopp

Effektiva åtgärder för att förebygga avhopp

Skolverket har erbjudit gymnasieskolor stöd för att förebygga avhopp. Fyra experter har besökt 47 gymnasieskolor och tillsammans med rektorer tagit fram olika åtgärder. Goda relationer med eleverna, tydliga rutiner och snabbt sätta in åtgärder är de största framgångsfaktorerna för att…

Läs mer
Supported education, psykisk hälsa

Psykisk hälsa 2019: Statlig utredning varnar för långsiktiga systemfel

Nyligen överlämnade den särskilda utredaren, Kerstin Evelius, slutbetänkandet om utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, till socialminister Annika Strandhäll. Utredningen föreslår bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020-2030 samt tydliga och mätbara nationella…

Läs mer
Supporte education, barndom

Folkhälsomyndigheten 2019: Stor ojämlikhet i psykisk hälsa bland unga

Ojämlikheten i psykisk hälsa är stor, och märks redan från tidig ålder utifrån kön och socioekonomisk status. Barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll har mer psykosomatiska besvär än andra barn och ungdomar. Det framkommer i Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer…

Läs mer
Supported education, Odengymnasiet

Inspirationsdag om skola och känslor

Under en heldag i december arrangerades SE MIG på Odengymnasiet. Det var en inspirationsdag för gymnasieelever där över 50 elever fick utbyta tankar om livet på gymnasiet och känslor. Det blev en mycket lyckad dag med stort allvar, många skratt…

Läs mer
supported education, Aprendere skolor

Aprendere skolor implementerar SEd

I ett års tid har Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) stöttat elever på Odengymnasiet, Stockholm, i studier med metoden Supported Education (SEd). Nu är det klart att samtliga gymnasieskolor inom koncernen Aprendere skolor implementerar metoden.

Läs mer
Supported education, KAA

Artikelserie: Endast var femte ung får stöd

Bara en av fem ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar (KAA) erbjuds en insats av kommunen. Bland de som får stöd är den största delen i så kallad ”okänd sysselsättning” efter avslutad åtgärd.…

Läs mer
Supported education, skolinspektionen

Granskning: Stora brister inom KAA

Skolinspektionen har under 2018 genomfört en kvalitetsgranskning av kommunernas aktivitetsansvar, KAA. Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella området.

Läs mer
Supported education

Statlig utredning 2018: ”Vårt gemensamma ansvar”

En statlig utredning visar att kommunernas arbete med aktivitetsansvaret bör granskas för att förklara varför en så liten del som en av fem erbjuds en insats. Den största andelen unga inom aktivitetsansvaret är för kommunerna i okänd sysselsättning.

Läs mer

Se mig. väckte stort intresse i Almedalen

I somras arrangerade RSMH och projektet SECiSo ett seminarium och genomförde kampanjen Se mig. i form av tryckta tröjor och en artikel i Svenska Dagbladets bilaga. Kampanjen bygger på vad många unga med psykisk ohälsa vittnar som.

Läs mer

155 000 unga varken arbetar eller studerar

Aktivitet: okänd? Temagruppen Unga i arbetslivets statistik från 2013 visar att 155 000 unga i åldern 20-29 år varken arbetar eller studerar (UVAS). En tredjedel av dessa går inte ens att spåra till något register.

Läs mer

Bra betyg för En gymnasieskola för alla

Bra betyg för projekthandledare och lärare när ”En gymnasieskola för alla” genomför sin första elevenkät. – Det speglar att handledaren inledningsvis spenderar mycket tid med att skapa en tillitsfull relation, säger Malin Bostedt, projekthandledare.

Läs mer