Bryta könsrelaterade yrkesval: ESF-projekt I Finland visar vägen

Liksom I Sverige är det svårt att få unga män att välja utbildning inom vård och omsorg, likaså är det få kvinnor som väljer en bana inom skogsnäringarna. I Österbotten har ESF-projektet “Jämställdhet givetvis” tagit sig an utmaningen at på sikt rubba invanda könsroller och monster.

Ytterst handlar det om att trygga kompensförsörjningen på arbetsmarknaden. Projektet sker inom ramen för Yrkesakademin, yrkesutbildningar inom Österbotten, Finland. Ett seminarium hölls nyligen på SED-Forum.

– Här finns ett behov av ett likvärdigt bemötande, via insikten om våra olikheter och hur de påverkar oss. Vi behöver tänka utanför givna mönster och ett öppet förhållningssätt för att våga se möjligheter i våra olikheter, säger Harriet Bystedt projektledare.

Förutom seminarier och aktiviteter för att synliggöra skillnader mellan könen och förhållningssätt arbetar projektet med studerande i arbetslivet och jämställdhetsambassadörer.

I statistiken över olika program och yrkesutbildningar framgår det att områden som elteknik och automation är mansdominerade, 2020. Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen tas enbart av manliga studerande. På motsvarande nivå är det enbart kvinnor som valt hälsovårdsbranschen.

Trots denna obalans finns det tecken på förändringar, i yrkeslivet finns på en del håll öppningar för mer blandade arbetsplatser och bland annat anordnar projektet rundabordsdiskussioner för arbets- och näringslivsorganisationer studiehandledare och kommuner.

– Vi kan skapa en lärmiljö där alla känner sig välkomna och där lokaliteterna passar för alla. Vi ska vara medveten om vilka normer och begränsningar studerande möter i vardagen; i skolan och på arbetsplatserna, säger Sofia Mitts-Björkblom.

Ett sätt att ändra perspektiv och ifrågasätta invanda synsätt ifråga om genus är att i undervisningen ta upp bemötande, ordval och bildanalys. På så vis hoppas man att exempelvis kvinnor som valt en tidigare mansdominerad bana kan känna sig mer hemma I utbildningsmiljön, detta minskar också risken för avhopp.

– Förändringsarbetet tar tid, men vi har också på grund av Covidpandemin fått förlängd tid för projektet till September 2022.

Presentationen gjordes av Harriet Bystedt, Thomas Fant och Sofia Mitts-Björkblom från Österbotten, Finland.

Yrkesakademin i Österbotten, har 4 fasta verksamhetspunkter i Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad. Här finns circa 220 anställda och 2200 studerande.

Projektet medverkar i ett transnationellt samarbete med SECiSo. Bland annat ordnas möten för utbyte av erfarenheter och kunskap samt “skuggning”, shadow work.