Inspirationsföreläsning Supported Education Yrkesakademin Österbotten

Yrkesakademin i Österbotten är positiva till Supported Education

En inspirationsföreläsning om Supported Education genomfördes den 7 oktober för Yrkesakademin i Österbotten. Många var positiva till metoden och såg ett behov av att använda delar av metoden i det dagliga arbetet. Totalt deltog nio stycken professionella.

Under onsdagen den 7 oktober deltog Yrkesakademin i Vasa på en inspirationsföreläsning om Supported Education (SEd). Föreläsningen anordnades av SECiSo 2.0 via projektledare Annika Bostedt och vikarierande projektledare Malin Wigg. Det var totalt nio stycken professionella som alla på olika sätt arbetade med elever som behöver extra stöd i skolan eller har någon form av skolproblematik. Föreläsningen bestod av en bakgrund kring SEd, vad metoden bygger på, dess olika faser samt en del praktiska diskussionsövningar. Yrkesakademin upplevde att de idag jobbar mycket i enlighet med arbetssättet men att det finns vissa utvecklingsmöjligheter. De såg en vinst med att använda delar från SEd för bl.a. dokumentation, uppföljning och fånga upp orsaker till motivationsbrist hos eleverna.

Vidare menade några att helhetstänket som finns i kring de studerande i SEd kan vara behjälplig. De såg även en möjlighet att anpassa verktygen och övningarna så de skulle passa bättre för Yrkesakademins utformning. Slutligen såg man att SEd skulle kunna ingå i ett framtida projekt och är ett bra diskussionsunderlag med elever.

Yrkesakademin i Österbotten ingår som en av våra transnationella partners i SECiSo 2.0. Läs mer om skolan här!