Verktygslåda

Med studiemål i sikte!

Välkommen till SECiSos verktygslåda i form av boken Verktygslåda Supported Education. Boken fokuserar på praktiska verktyg och övningar och kan användas av alla som jobbar med att stötta studenter med psykosociala svårigheter som vill slutföra sina studier. Boken är ett resultat av 2,5 års transnationellt projektarbete med SECiSo och målgruppen för boken är främst akademiker och praktiker.

Verktygslådan

Supported Education, SEd, är en rehabiliteringsmetod som syftar till att stödja unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning. I verktygslådan kan du som professionell hitta praktiska övningar och andra verktyg som ingår i vårt utbildningspaket. Det är arbetssätt för hur studenter med psykosociala svårigheter kan få hjälp att komma över sina svårigheter och återgå till studier.

Klicka på bilden för att läsa e-boken Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan – Verktygslåda Supported Education.

Notera! Det går bra att få boken uppläst samt att mallar till övningarna ligger separat under ”Resurser” på startsidan.

Till boken i pdf-format.

Materialet är inhämtat från transnationella och nationella partners som deltagit i första SECiSo projektet. Vi har valt att fokusera på mer praktiska delar av metoden och hänvisar de teoretiska delarna till den redan befintliga verktygslådan som utvecklats i ImpulSE-projektet (2013-2016).

Vid frågor, kontakta: annika.bostedt@rsmh.se 

Internationell SEd-verktygslåda

Hanze universitet i Holland var ägare till ImpulSE- projektet (2013-2016) som inkluderade Norge, Tjeckien, Portugal och Holland har tidigare jobbat fram en verktygslåda för Supported Education. Där finns det mycket information om metoden samt förslag på övningar som kan användas i det praktiska arbetet. Här kan du läsa mer om ImpulSE-projektet.

Utbildning och processledning

För att professionella ska lära sig metoden på ett så korrekt sätt som möjligt behöver de digitala verktygen kompletteras med processledning av certifierade SEd-experter. SECiSOs projektägare, Riksförbundet för sociala och mental hälsa (RSMH), är en sådan aktör. Under projekttiden kommer referenskommunerna Uppsala, Helsingborg, Boden, Sundsvall, Stockholm, Skellefteå, Örebro och Östersund att få gratis utbildning. Organisationer i de här kommunerna kan vända sig direkt till kommunen för att få gratis utbildning inom ramen för SECiSO 2.0. Övriga organisationer och aktörer kan vända sig direkt till RSMH för utbildning. Kontakta projektledare annika.bostedt@rsmh.se.

Fallbeskrivningar

Här lägger vi kontinuerligt upp fallbeskrivningar utifrån Välja-Skaffa-Behålla-faserna i metoden Supported Education.

Behålla utbildning