Verktygslåda

Med studiemål i sikte!

Välkommen till SECiSOs digitala verktygslåda. Här sammanställer vi verktyg som kan användas till att stödja studenter med psykosociala svårigheter som vill slutföra sina studier. Sidan är ett levande dokument som växer fram i takt med projektets erfarenheter. Arbetet ska resultera i en bok med akademiker och praktiker som främsta målgrupp.

Verktygslådan

Supported Education, SEd, är en rehabiliteringsmetod som syftar till att stödja unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning. Här kan du som professionell hitta praktiska övningar och andra verktyg som ingår i vårt utbildningspaket. Det är arbetssätt för hur studenter med psykosociala svårigheter kan få hjälp att komma över sina svårigheter och återgå till studier. Verktygslådan växer fram under projektperioden och är helt klar i slutet av projektperioden 2021.
Verktygen finns här:
Behålla utbildning – Fallbeskrivning

Internationell SEd-verktygslåda

Hanze universitet i Holland var ägare till ImpulSE- projektet (2013-2016) som inkluderade Norge, Tjeckien, Portugal och Holland har tidigare jobbat fram en verktygslåda för Supported Education. Där finns det mycket information om metoden samt förslag på övningar som kan användas i det praktiska arbetet. SECiSO 2.0 kommer enligt ovan att jobba fram en svensk version av Verktygslådan där vi delvis kommer inspireras av Impulseeprojektet men framför allt anpassa verktygslådan efter svenska förhållanden. Här kan du läsa mer om ImpulSE-projektet.

Utbildning och processledning

För att professionella ska lära sig metoden på ett så korrekt sätt som möjligt behöver de digitala verktygen kompletteras med processledning av certifierade SEd-experter. SECiSOs projektägare, Riksförbundet för sociala och mental hälsa (RSMH), är en sådan aktör. Under projekttiden kommer referenskommunerna Uppsala, Helsingborg, Boden, Sundsvall, Stockholm, Skellefteå, Örebro och Östersund att få gratis utbildning. Organisationer i de här kommunerna kan vända sig direkt till kommunen för att få gratis utbildning inom ramen för SECiSO 2.0. Övriga organisationer och aktörer kan vända sig direkt till RSMH för utbildning. Kontakta projektledare annika.bostedt@rsmh.se.