Verktygslåda

Med studiemål i sikte!

Välkommen till SECiSOs digitala verktygslåda. Här sammanställer vi verktyg som kan användas till att stödja studenter med psykosociala svårigheter som vill slutföra sina studier. Sidan är ett levande dokument som växer fram i takt med projektets erfarenheter. Arbetet ska resultera i en bok med akademiker och praktiker som främsta målgrupp.

SEd-verktyg växer fram

Supported Education, SEd, är en rehabiliteringsmetod som syftar till att stödja unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning. Metoden var från början framtagen för personer med psykisk funktionsnedsättning men kan idag användas gentemot samtliga individer som upplever hinder i studierna. Med det transnationella samarbetet vill vi skapa ett forum för ömsesidigt kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad. Erfarenheterna ska samlas i en ”verktygslåda” med arbetssätt för hur studenter med psykosociala svårigheter kan få hjälp att komma över sina svårigheter och återgå till studier. På den här sidan kommer professionella som vill jobba med metoden att hitta praktiska övningar och andra verktyg som ingår i utbildningspaketet. Verktygslådan växer fram under projektperioden och är helt klar i slutet av projektperioden 2021.

Utbildning och processledning kring verktygen

För att professionella ska lära sig metoden på ett så korrekt sätt som möjligt behöver de digitala verktygen kompletteras med processledning av certifierade SEd-experter. SECiSOs projektägare, Riksförbundet för sociala och mental hälsa (RSMH), är en sådan aktör. Under projekttiden kommer referenskommunerna Uppsala, Helsingborg, Boden, Sundsvall, Stockholm, Skellefteå, Örebro och Östersund att få gratis utbildning. Organisationer i de här kommunerna kan vända sig direkt till kommunen för att få gratis utbildning inom ramen för SECiSO 2.0. Övriga organisationer och aktörer kan vända sig direkt till RSMH för utbildning. Kontakta projektledare annika.bostedt@rsmh.se.

Internationell SEd-verktygslåda

Hanze universitet i Holland var ägare till ImpulSE- projektet (2013-2016) som inkluderade Norge, Tjeckien, Portugal och Holland har tidigare jobbat fram en verktygslåda för Supported Education. Där finns det mycket information om metoden samt förslag på övningar som kan användas i det praktiska arbetet. SECiSO 2.0 kommer enligt ovan att jobba fram en svensk version av Verktygslådan där vi delvis kommer inspireras av Impulseeprojektet men framför allt anpassa verktygslådan efter svenska förhållanden. Här kan du läsa mer om ImpulSE-projektet.