Studiepaket

Välkommen till våra studiepaket! Här kan både du som stödjare och studerande erbjudas en gratis digital utbildning i Supported Education. Studiepaketen är framtagna i syfte att sprida metoden Supported Education i Sverige.

Studiepaket för stödjare och studerande

Detta studiepaket är framtaget utifrån de kunskaper och erfarenheter som uppkommit i projektet SECiSo 2.0. Studiepaketet vänder sig till stödjare som är intresserad av Supported Education men även studerande som vill komma över hinder i sin studiesituation. Studiepaketet för studerande är även uppdelat i två inriktningar: en för studerande under 18 år och en för studerande över 18 år. Studiepaketen inkluderar även stödmaterial som kan användas i arbetet med Supported Education.

Studiepaket för stödjare (förkortad version)

Studiepaketet riktar sig bland annat till pedagoger i skolan som behöver bekanta sig med SEd-metoden att förebygga skolfrånvaro och även att strukturerat arbeta med redan uppkommen skolfrånvaro.