Produkter

Vill du veta mer?

Här lägger vi upp material som är producerat av SECiSo och våra samverkanspartner., så som e-bok, filmer, poddar och PDF:er. Längre ner länkar vi till material från andra aktörer som vi tycker är intressant.

SECiSOs produkter

E-BOK

”Så kan du stödja ungdomar med psykisk ohälsa i skolan – Verktygslåda Supported Education”, 2019

FILMER
2019

 • Se en kort informationsfilm om Supported Education här.
 • Två gymnasieelever berättar om hur de har fått stöd av SECiSo-projektet med metoden Supported Education här.
 • Projektledare Annika Bostedt berättar om boken ”Så kan du stödja ungdomar med psykisk ohälsa i skolan – Verktygslåda Supported Education” här.
 • Malin Wigg och Annika Bostedt från SECiSo-projektet berättar om hur boken är tänkt att användas här.
 • Deltagare på Supported Education-nätverket, den 3 september 2019, berättar om varför de vill vara en del av nätverket här.
 • Seminarium ”Så kan vi minska skolavhopp”, 8 maj 2019
  Se det filmade seminariet här.
  Se Hans-Eric Wikströms, Skolverket, sammanfattning av sin presentation här.
 • Vad har hänt sedan sist? Vad är på gång? Lyssna på vikarierande projektledare Malin Bostedt här:

Februari 2019

Mars/april 2019

Maj 2019

Augusti 2019

PODDAR
2019

 • SECiSo 2.0-projektets poddserie ”En väg tillbaka till studier” ger ut ett poddavsnitt i kvartalet.

Avsnitt 3, december -19: I det tredje avsnittet besöker vi studiecentret TExAS på det sociala företaget Urkraft, Skellefteå, som jobbar med metoden Supported Education. Vi träffar utbildaren och SEd-coachen, Katrin Lundmark som berättar om vägen från ESF-projekt till implementerad verksamhet. Vi får också höra TExAs-deltagaren Linnéa berätta om vad TExAS betyder för henne.

Lyssna här.

Avsnitt 2, oktober -19: Vi besöker projektet JagKan, som är ett samverkansprojekt mellan sju skånska kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Vi träffar bland annat projektdeltagaren Orion som berättar om stödet hon får via JagKan.
Lyssna här.

Avsnitt 1, april -19: Vi besöker projektet Stöd i studier i Uppsala kommun. Vi träffar projektdeltagaren Elisabeth som berättar om sin resa från att hon bestämde sig för att studera till dit hon är idag.
Lyssna här.

2018

 • Poddcastinspelning med deltagare från projektet En gymnasieskola för alla, RSMH, sommaren 2018. Samtalen utgår från fyra teman som engagerade ungdomarna. Här kan du lyssna på delar av samtalen utifrån de olika ämnena:

Skolpersonal och deras bemötande
Hopp
Självinsikt
Från grundskola till gymnasiet

Presentationer

 • Kick-off SECiSo 2.0, 22-23 januari 2019

”Jämställdhet givetvis”, Yrkesakademin, Finland, 

 • Startkonferens SECiSo, 17 september 2017

RSMH, facts and background (på engelska)

A Secondary School for all (på engelska)

PDF:er

Annat intressant

PDF:ER

Critical factors in the return-to-work process. Perspectives of individuals with mental health problems, vocational rehabilitation professionals, and employers. En avhandling av Susanne Porter, Lunds universitet, om hur vi gör arbetslivet möjligt för personer med psykisk ohälsa, 2019.

Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid. Den sista av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, publicerar under 2019.

Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, 2019

Barnpanelsrapport – vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019

Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra verksamhetsnära insatser för att förebygga avhopp från gymnasieskolan. Skolverket, 2019

För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Slutbetänkande av Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, 2019.

Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på? Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa, 2019.

Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar. Slutbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, 2018.

Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning – En uppföljande kvalitetsgranskning av kommuners aktivitetsansvar. Skolinspektionen, 2018.

Samhällsförlusten av skolmisslyckande och värdet av att rädda fler i varje årskull. Av Lena Hök och Nima Sanandaji. Skandias stiftelse Idéer för livet, 2017.

Skolan är nyckeln till framgång. RSMH, 2017.

The Need for More and Higher Quality Research on Supported Education. Supported Education Study Group. Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation, 2017.

BÖCKER

Lärares relationskompetens Vad är det? Hur kan den utvecklas? av Jonas Aspelin, 2018

Främja närvaro. Att förebygga frånvaro i skolan av Malin Gren Landell, 2018

Universell Design för Lärande, UDL av Pia Häggblom 2019

PODDAR

 • ESF-podden ”En smart framtid” sänder två avsnitt om unga med psykisk ohälsa och skolavhopp:

19. Tokig i plugget – om tidiga insatser mot psykisk ohälsa

20. Tokig i plugget II – om psykisk ohälsa i skolan

 • Podcasten ”Anpassa skolan” drivs av lärarkollegorna, Jimmy Svensson och Cicci Agestrand,  som har ett brinnande intresse för ungdomar med behov av särskilda insatser.
  Till poddavsnitten här.