Produkter

Vill du veta mer?

Här lägger vi upp PDF:er, filmer och poddar. Överst hittar du material som är producerat av SECiSo och våra samverkanspartner. Längre ner länkar vi till material från andra aktörer som vi tycker är intressant.

SECiSOs produkter

PDF:er
Kick-off SECiSo 2.0, januari 2019
Inbjudan 22-23 jan

Skolverkets presentation på seminariet ”Så kan vi minska avhopp i skolan”, 8 maj 2019:
Seciso 8 maj 2019_ Förebygga avhopp (1)

Filmer
Vad har hänt sedan sist? Vad är på gång? Och vilka utmaningar finns det i projektet?
Februari 2019

Mars/april 2019

Poddar
Sommaren 2018 arrangerade RSMH ett sommarläger där SECiSo medverkade i fokusgruppernas samtal. Deltagarna var delvis från projektet En gymnasieskola för alla men även unga utanför projektet var med. Samtalen utgår från fyra teman som engagerade ungdomarna. Här kan du lyssna på delar av samtalen utifrån de olika ämnena.

Skolpersonal och deras bemötande
Hopp
Självinsikt
Från grundskola till gymnasiet

Presentationer

Kick-off SECiSo 2.0, 22-23 januari 2019

Startkonferens SECiSo, 17 september 2017

 

Annat intressant

PDF:er

För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Slutbetänkande av Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, 2019.

Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på? Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa, 2019.

Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar. Slutbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, 2018.

Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning – En uppföljande kvalitetsgranskning av kommuners aktivitetsansvar. Skolinspektionen, 2018.

Samhällsförlusten av skolmisslyckande och värdet av att rädda fler i varje årskull. Av Lena Hök och Nima Sanandaji. Skandias stiftelse Idéer för livet, 2017.

Skolan är nyckeln till framgång. RSMH, 2017.

The Need for More and Higher Quality Research on Supported Education. Supported Education Study Group. Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation, 2017.

Filmer
Poddar

ESF-podden ”En smart framtid” sänder två avsnitt om unga med psykisk ohälsa och skolavhopp:

19. Tokig i plugget – om tidiga insatser mot psykisk ohälsa

20. Tokig i plugget II – om psykisk ohälsa i skolan