Nätverk

SECiSo är ett transnationellt projekt med projektparter i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Vi samverkar också med projekt som arbetar med Supported Education i praktiken i Sverige.

SECiSo är ett transnationellt projekt med tre projektpartner i Sverige, Tyskland och Holland. Klicka på länkarna i faktarutan ”Projektpartner” för mer information och kontaktuppgifter till respektive projektpartner.

SECiSo samverkar också med projekt som arbetar med Supported Education i praktiken i Sverige. De erfarenheter som görs i de underliggande projekten kommer att vara en del av underlaget för kunskapsutbytet. Följ länkarna i faktarutan ”SEd i praktiken” för att läsa mer om dem.