Supported Education-nätverk

Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till unga med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har Supported Education, SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier. Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi nu startat ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida metoden. SEd-nätverket välkomnar alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete.

Diskussionsforum på Facebook
Vi har bland annat startat ett diskussionsforum på Facebook som fungerar som ett fritt forum där medlemmarna styr över innehållet. Där kan vi till exempel diskutera olika områden som berör temat stöd till ungdomar, dela erfarenheter, utbyta kunskap, sprida forskning på området och kanske ge tips och råd kring hur man har jobbat med spridningsarbete eller implementering i den egna organisationen, etc etc… Det är en sluten grupp vilket innebär att du behöver ansöka om att gå med i gruppen och så ”godkänner” administratörer din förfrågan. Vi har valt att ha en sluten grupp så att alla kan känna sig trygga med att det bara är relevanta personer som läser ens inlägg och kommentarer. Till SEd-nätverkets diskussionsforum.

Nyhetsbrev
Under projekttiden (t.o.m sept 2021) planerar vi att skicka ut ett riktat nyhetsbrev till alla medlemmar i nätverket ungefär var tredje månad. Där kommer vi att samla upp och skriva om diskussioner etc som har förekommit i diskussionsforumet. På så vis kan du hålla dig uppdaterad om vad som sker inom nätverket utan att vara med i just diskussionsforumet.

Fysiska träffar
Tisdagen den 3 september 2019 samlades över 20 organisationer från hela landet på Sveriges första Supported Education-nätverk. Gemensamt för alla som deltog är att de jobbar med stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete. Supported Education-nätverket är implementerat i ordinarie verksamhet och bedrivs nu inom Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH).

Anmäl ditt medlemskap
Är du intresserad av att vara medlem i SEd-nätverket, mailar du till malin.wigg@rsmh.se. Medlemskapet kostar 100 kr per år och är personbundet. Medlemskapet kan faktureras eller betalas via swish. Intäkterna bekostar nästkommande fysiska nätverksträff.

ÖVRIGT NÄTVERK
SECiSo 2.0 är ett transnationellt projekt med projektparter i Sverige, Tyskland, Finland och Nederländerna. Här finns mer information och kontaktuppgifter till respektive projektpartner.

SECiSo samverkar också med projekt som arbetar med Supported Education i praktiken i Sverige, projektets referensverksamheter. De erfarenheter som görs i de underliggande projekten kommer att vara en del av underlaget för kunskapsutbytet.