Come in, Tyskland

Under de senaste åtta åren har GSM Training & Integration GmbH bistått en stor grupp unga inom ramen för projektet Come in. Under tiden har det blivit uppenbart att antalet deltagare med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa ökar.

Att vara projektpartner i Seciso kan vara ett sätt att hitta ny förståelse för och möjligheter att stödja dessa deltagare på nya och bättre sätt. GSM Training vill också bidra till Seciso med sin långa erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Come in är ett europeiskt projekt som drivs av GSM Training & Integration GmbH. Projektet arbetar med arbetsintegrerad praktik för arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-25 år (NEETs) i Hamburg. Målgruppen saknar eller har dåliga betyg och samhället har inte lyckats nå ungdomarna med sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder.

Deltagarna kommer till Come in via en av projektets partner, Youth Employment Agency, en verksamhet som bygger på konceptet ”one-stop-shop”. Deltagarna bestämmer själva om de vill vara med i projektet, och förbinder sig då till ett sex månader långt åtagande. De som väljer att inte vara med i projektet, uppmuntras med hembesök, telefonsamtal, brev och via sociala media.

I projektet utvärderas deltagarnas kompetens och de får praktik, utbildning och coachning som stärker deras självförtroende, karaktär och hälsa, det gör det möjligt för dem att leva ett mer självständigt liv och att utveckla ett mer professionellt perspektiv. Dessutom erbjuder projektet individuellt stöd när deltagarna letar efter boende, de kan få samtalsstöd, hjälp med sin privatekonomi mm.

Projektet drevs i en första period från 1 mars 2009 -31 dec 2013, men har förlängts till 31 december 2020.