Supported Education

Stöd i studier

Supported Education, kan på svenska översättas med ”stöd i studier”. Det är en psykiatrisk rehabiliteringsmetod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan och som vill lyckas med sina studier. Metoden skapades för personer med psykisk funktionsnedsättning, men kan även vara till hjälp för personer som inte har psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

SE KORT INFORMATIONSFILM OM SUPPORTED EDUCATION HÄR!

Metoden går ut på att ge stöd till att välja, skaffa och slutföra mål inom utbildning. Stödet gäller både teoretiska eller praktiskt baserade utbildningar på grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Erfarenheter visar att omkring hälften av alla studerande med psykiatriska svårigheter beräknades behöva mer stöd än det vanliga utbud som erbjuds i skolan. Supported Education är ett sådant stöd. Det ska vara individuellt, men kan även erbjudas i gruppform.

Stödet bygger på ett coachande förhållningssätt och utgår ifrån ett partenerskap mellan den studerande och Sed-coachen. Det gemensamma arbetet omfattar både samtal och aktiva övningar. En del övningar görs gemensamt medan andra övningar kan vara uppgifter för den studerande att träna på mellan mötestillfällena.

Stödet är inte tidsbegränsat. Personen får stöd så länge som denne önskar och har behov. Men personens delaktighet i den egna processen är en förutsättning. Individen måste vara aktiv, engagerad och delaktig i sin egen process.

Coachen skapar en god relation till personen som vill ha stöd. Sed-processen startar med en samarbetsallians som bygger på lyhördhet och respekt för önskemål hos den studerande. Inom metoden finns redskap som ger stöd i kontaktskapande. Detta material omfattar att visa förståelse, urskilja behov av närhet, inspirera, vara öppenhjärtig oh att be om information. Det innebär rådgivning kring studiefinansiering och ekonomi, yrkesvägledning och karriärplanering.

Processen är individuell och styrs av personens egna val. Hur länge, ofta och var handledaren och personen träffas är individuellt. Det kan vara i skolan, i hemmet eller på stan. Modellen omfattar fyra faser; förberedelser inför studier, välja studier, planera för studier och genomföra studier. Vilken fas en individ börjar med beror på var denne själv befinner sig.

Texten är hämtad från skriften Skolan är nyckeln till framgång. Supported Educationprojekt Unga som resurs i arbetslivet.