På gång

Ny forskning om Supported Education i Sverige

I den nya rapporten om Supported Education i en svensk kontext så betonas vikten av den långsiktiga investeringen i relation till utbildning och sysselsättning samt ett samordnat ansvar inom den offentliga sektorn för unga vuxna med psykisk ohälsa i skolan.

Läs mer

Filmpremiär! Infofilm om Supported Education

Vad är Supported Education? Vem kan jobba med den? Hur kommer man igång med Supported Education? Annika Bostedt, projektledare för SECiSo på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, svarar på frågorna i den här korta filmen.

Läs mer