På gång

UDL – för en mer inkluderande skola

I torsdags i förra veckan var vi på ett frukostseminarium om universell design för lärande, UDL, på Funktionsrätt Sverige. Arrangerade gjorde projektet Rätt från början, som jobbar med universell utformning inom utbildning, arbetsliv och bostad. UDL innebär att skolan utformar…

Läs mer

Premiär för Train the Trainers

Huvudspåret i SECiSo 2.0 är att utbilda professionella i projektets åtta referensverksamheter i metoden Supported Education, SEd. De kan i sin tur utbilda kollegor i organisationen och andra aktörer lokalt i metoden. Modellen kallas Train the trainers och Värmdö Tekniska…

Läs mer

Skåne kraftsamlar kring SEd

Sju skånska kommuner deltar i Supported Education-projektet JagKan som är inne på sitt tredje år med totalt 100 SEd-coacher. Att kommun och myndigheter sitter i samma arbetsrum är en av nyckelfaktorerna för framgång, menar Cecilia Bruhn, projektets kommunkoordinator.

Läs mer

Nytt avsnitt av ”En väg tillbaka till studier” ute!

I det andra avsnittet av "En väg tillbaka till studier" besöker vi Helsingborg stad, som tillsammans med sex andra skånska kommuner driver Supported Education-projektet JagKan. Vi träffar projektdeltagaren Orion och Cecilia Bruhn som är kommunkordinator för JagKan.

Läs mer