På gång

Studiepaket i Supported Education

Nu kan vi med stolthet presentera våra studiepaket i Supported Education! Studiepaketen är gratis och syftar till att sprida metoden Supported Education i Sverige.

Läs mer

Historiken bakom Supported Education- SEd-nätverk

Den 22 mars genomfördes ännu ett webbinarium i SEd-nätverket. Denna gång fick vi lyssna till konsulten och metodhandledaren Camilla Bogarve som berättade om hur Supported Education kom till, viktiga forskare och psykiatrisk rehabilitering som grund till Supported Education.

Läs mer

Implementeringsanalys av SEd skapar riktning

Styrgruppen i SECiSo 2.0 fick i mitten av januari delta i en implementeringsanalys i syfte att skapa riktning under sista tiden i projektet. Många intressanta reflektioner vädrades där ett PM kommer tas fram av utvärderaren kring resultatet.

Läs mer

Utbildning i implementering av SEd får gott erkännande

Under september och oktober genomfördes en implementeringsutbildning i Supported Education för representanter i projektets referensverksamheter. Utbildningsledare var Lies Koreevar. Nu har SECiSo 2.0 sammanställd deltagarnas syn på den fortsatta implementeringsprocessen.

Läs mer