Alla kategorier

”Förena forskning och brukarinflytande”

Snart är uppdraget slutfört. I februari 2018 lämnar Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar sitt slutbetänkande. SECiSo har pratat med Oscar Svensson, en av sekreterarna i utredningen, om förändringarna sedan utsatta ungdomars situation kom mer i fokus under…

Läs mer

Välkommen till nya Seciso.org

SECiSo är ett transnationellt projekt för kunskapsutbyte om Supported Education. SEd är en metod för att stärka unga med psykisk ohälsa som vill studera. På sajten delar vi med oss av projektets arbete, resultat, aktuell forskning och berättelser från ungdomar…

Läs mer