SECiSo 2.0 deltog i Karlavagnen gällande hur Covid-19 påverkar den psykiska hälsan

Ett specialavsnitt kring hur covid-19 påverkar den psykiska hälsan genomfördes under söndagskvällen i Karlavagnen. Vår projektledare Annika Bostedt och en elev som fått stöd i SEd var några som deltog i programmet.

Under söndagskvällen den 26 april deltog Annika Bostedt i Karlavagnens specialavsnitt hur covid-19 påverkar den psykiska hälsan. Hon menade att distansundervisningen har både varit positiv och negativ för elever. En lyssnare berättade att hennes son som tidigare suttit hemma och inte varit framgångsrik i sina studier, nu kan närvara och att distansundervisningen gjort att han nu blivit framgångsrik i studierna. Det finns även en oro för elever inför framtiden gällande bl.a. sommarjobb, studenten och studier.

– Det är viktiga att vi är kreativa och hittar lösningar så elever får det stöd de behöver, säger Annika Bostedt.

Linnea Hulberg, som är gymnasieelev i Sundsvall och fått stöd i SEd menar på att distansstudierna påverkat möjligheten att träffa vänner och få stöd.

– Det är både positivt och negativt. Många gånger tycker jag det är ganska skönt för att inte behöva kliva upp så tidigt på morgonen och ta mig hela vägen in till skolan. Men det blir ju lite ensamt att bara sitta hemma hela dagarna, säger Linnea Hultberg.

Hon menar att det är svårt att få hjälp. De flesta lärare är tillgängliga och eleverna kan be om hjälp när de fastnar på något. Däremot gäller inte detta alla lärare.

Linnea berättar att det är olika kring vad elever tycker om distansundervisningen.

– Vissa tycker att det är det bästa som har hänt. Andra som vill prestera har blivit mer stressade, säger hon.

Du kan lyssna på hela avsnittet här.