Snabba fakta om...

Vilka är egentligen NEETs?

Konceptet NEETs, unga människor som varken arbetar eller studerar, har visat sig vara användbart för beslutsfattare att bättre adressera gapet mellan unga och arbetsmarknaden. Men vilka är de egentligen?

Läs mer