supported education
Sed i praktiken
supported education

Mittuniversitetet i Östersund har nyligen introducerats i Supported Education (SEd). Att metoden kan fungera som ett lågt insteg till att få stöd med studier samt skapa en bättre arbetsmiljön för lärare, är två av flera skäl till att man vill…

Läs mer

Samrådsmöte med Aprendere skolor

I förra veckan besökte Aprendere skolor oss på RSMH. De är en av SECiSo-projektets åtta referensverksamheter, och har tagit beslutet att implementera Supported Education (SEd) i samtliga av koncernens skolor.

Läs mer
supported education, Aprendere skolor

Aprendere skolor implementerar SEd

I ett års tid har Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) stöttat elever på Odengymnasiet, Stockholm, i studier med metoden Supported Education (SEd). Nu är det klart att samtliga gymnasieskolor inom koncernen Aprendere skolor implementerar metoden.

Läs mer
Supported education, Odengymnasiet

Inspirationsdag om skola och känslor

Under en heldag i december arrangerades SE MIG på Odengymnasiet. Det var en inspirationsdag för gymnasieelever där över 50 elever fick utbyta tankar om livet på gymnasiet och känslor. Det blev en mycket lyckad dag med stort allvar, många skratt…

Läs mer

Marsutmaningen – ett spel som aktiverar!

Marsutmaningen använder spelpedagogik för att inspirera unga NEET (Not in Education, Employment, or Training) till en mer aktiv fritid. Spelet, som är tillgängligt för mobilen, ger möjlighet att reflektera kring, och träna på, sociala färdigheter som att; bygga nätverk av…

Läs mer