Sed i praktiken
supported education, Aprendere skolor

Aprendere skolor implementerar SEd

I ett års tid har Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) stöttat elever på Odengymnasiet, Stockholm, i studier med metoden Supported Education (SEd). Nu är det klart att samtliga gymnasieskolor inom koncernen Aprendere skolor implementerar metoden.

Läs mer
Supported education, Odengymnasiet

Inspirationsdag om skola och känslor

Under en heldag i december arrangerades SE MIG på Odengymnasiet. Det var en inspirationsdag för gymnasieelever där över 50 elever fick utbyta tankar om livet på gymnasiet och känslor. Det blev en mycket lyckad dag med stort allvar, många skratt…

Läs mer

Marsutmaningen – ett spel som aktiverar!

Marsutmaningen använder spelpedagogik för att inspirera unga NEET (Not in Education, Employment, or Training) till en mer aktiv fritid. Spelet, som är tillgängligt för mobilen, ger möjlighet att reflektera kring, och träna på, sociala färdigheter som att; bygga nätverk av…

Läs mer