Sed i praktiken

NY BOK: VERKTYGSLÅDA SUPPORTED EDUCATION

Resultatet av 2,5 års projektarbete är nu samlat i boken "Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan - Verktygslåda Supported Education". Boken fokuserar på praktiska verktyg och övningar och kan användas av alla som jobbar med att…

Läs mer
supported education

Mittuniversitetet i Östersund har nyligen introducerats i Supported Education (SEd). Att metoden kan fungera som ett lågt insteg till att få stöd med studier samt skapa en bättre arbetsmiljön för lärare, är två av flera skäl till att man vill…

Läs mer

Samrådsmöte med Aprendere skolor

I förra veckan besökte Aprendere skolor oss på RSMH. De är en av SECiSo-projektets åtta referensverksamheter, och har tagit beslutet att implementera Supported Education (SEd) i samtliga av koncernens skolor.

Läs mer