Stiftelsen Activa är nu utbildade i Supported Education

Det var intressanta diskussioner och ett stort kunskapsutbyte när Stiftelsen Activa fick utbildning i Supported Education.

Under den 10-11 februari så var det Stiftelsen Activa utbildning tur att få utbildning i ”Train the trainers”. Det är ett utbildningspaket som tagits fram i SECiSo 2.0 och inriktar sig mot Supported Education. Då Stiftelsen Activa ingår som referensverksamhet i projektet så en gratisutbildning i Supported Education så de i sin tur kan utbilda andra aktörer. Detta för att främja implementering av metoden.

Den första utbildningsdagen motsvarades bl.a. av tidigare forskning, bakgrund och grunderna i Supported Education. De första faserna: bedöma beredskap och välja utbildning var även i fokus. Att personalen har bred kunskap var tydligt.

-Det finns en bred kompetens i gruppen kring UVAS och arbetet med psykiatrisk rehabilitering, vilket lär underlätta Activas möjligheter att implementera Supported Education, säger Annika Bostedt, projektledare SECiSo 2.0

Andra utbildningsdagen behandlade faserna skaffa- och behålla utbildning där många nya fallbeskrivningar användes som verktyg. Fallbeskrivningarna har tagits fram av projektets referensverksamheter. Trots att utbildningspaketet har tagits emot positivt så finns det fortfarande utvecklingsområden i kommande utbildningstillfällen.

-Vi utvärderar varje utbildningsdag och lär oss något nytt varje gång vi utbildar. Utifrån den information som kommer kring styrkor och utmaningar, så försöker vi att anpassa utbildningspaketet efter detta, säger Annika.

Nästa utbildningstillfälle erbjuds Boden kommun den 9-10 mars 2020.