Konferenser och seminarier

Premiär för Supported Education-nätverk

Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida Supported Education. Och nu är det dags – välkommen till en första nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden!

Läs mer

Så kan vi minska avhopp i skolan

Under Mitt Europa-veckan arrangerade Seciso-projektet seminariet ”Så kan vi minska avhopp i skolan”. Hans-Erik Wikström, undervisningsråd på Skolverket, berättade om Skolverkets insatser för att förebygga avhopp i gymnasieskolan. 1 mars 2019 presenterades resultatet.

Läs mer

Inbjudan: Så kan vi minska avhopp i skolan

Det finns sätt att hjälpa så kallade "hemmasittare" eller andra med mycket frånvaro tillbaka till skolan. På detta seminarium presenteras utvärderingar kring de metoder som fungerar. Under Mitt Europa-veckan 2019 bjuder RSMH och SECiSo-projekten in till ett kostnadsfritt möte angående…

Läs mer
supported education, män

Seminarium 8 mars: Dags att mansrollen förändras?

Män står för nästan allt våld och kriminalitet i samhället och utgör ett stort hot mot kvinnor. Män tjänar också mer än kvinnor och tar mindre ansvar för barn och hem. Samtidigt blir mäns psykiska hälsa allt sämre. Är det…

Läs mer