Inbjudan till SEd-nätverk- IPS/SEd i Botkyrka kommun

Nu är det äntligen dags för ännu en nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education. Denna gång får vi lyssna till hur Botkyrka kommun arbetar med IPS/SEd och hur en studerande upplever stödet. Webbinariet genomförs den 27 april 2021 kl. 09.30-11.30.

Välkommen till SEd nätverk- Webbinarium IPS/SEd i Botkyrka

Nu är det äntligen dags för ännu en nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education. Denna gång har vi äran att lyssna till Elena Lönnqvist, arbetsmarknadskonsulent inom Socialförvaltningen för rehabilitering och sysselsättning i Botkyrka kommun. Tillsammans med Frida, som fått stöd i SEd och nu studerar som behandlingspedagog, så kommer vi få veta mer kring hur Botkyrka kommun har utvecklat sitt arbete med Supported Education.

Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till unga med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har Supported Education, SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier. Projektet SECiSo har med stöd av Europeiska Socialfonden startat ett samarbete med ett tiotal kommuner, skolor och organisationer. Vi samverkar bland annat med Hanze University i Nederländerna, den organisation som har drivit konceptet längs i Europa. Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida metoden. Och nu är det dags för ännu en nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education!

Nätverksträffen kommer ske i form av ett webbinarium. Temat för dagen kommer motsvaras av en bakgrund kring hur Botkyrka kommun började arbeta med Supported Education, hur arbetet fungerar idag samt en elevberättelse.

Vid anmälan får du vidare praktisk information om nätverksträffen och tillgång till aktuell länk.

Anmäl ditt medlemskap

Är du intresserad av att vara medlem i SEd-nätverket, mailar du till malin.wigg@rsmh.se. Medlemskapet kostar 100 kr per år. Intäkterna bekostar nästkommande fysiska nätverksträff.

Tid: Tisdagen den 27 april  kl 09.03-11.30

Plats: Zoom

Anmälan: Senast 26 april till malin.wigg@rsmh.se

PROGRAM

09.30: Projektet SECiSo 2.0 hälsar välkomna + Presentationsrunda

09.45: Historik och uppstart av SEd i Botkyrka. Aktuellt läge och berättelse kring vad stödet betytt.

11.00: Diskussion

11.30: Avslut

Varmt välkommen!