Seciso ny kunskap

Kort enkät: Finns det genusskillnader i studiestöd?

Jobbar du på något sätt med frågor som rör studiestöd (olika insatser som anpassningar eller specialpedagogiskt stöd i grund- och/eller gymnasieskola eller högre studier)? Hjälp oss gärna ta reda på om det finns genusskillnader i stödet. Till enkäten här.

Läs mer
Supported education, KAA

Artikelserie: Stora skillnader i kommunernas stöd till unga

En statlig utredning från 2018 konstaterar att trots att kommunernas aktivitetsansvar i omgångar har förtydligats i skollagen är det stora skillnader i kvalitet och likvärdighet mellan kommunerna. Detsamma visar en av Skolinspektionens granskningar från 2018. Utredarna menar att skillnaderna beror…

Läs mer
Supported education, KAA

Artikelserie: Endast var femte ung får stöd

Bara en av fem ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar (KAA) erbjuds en insats av kommunen. Bland de som får stöd är den största delen i så kallad ”okänd sysselsättning” efter avslutad åtgärd.…

Läs mer