Supported education, KAA
Seciso ny kunskap
Supported education, KAA

Artikelserie: Stora skillnader i kommunernas stöd till unga

En statlig utredning från 2018 konstaterar att trots att kommunernas aktivitetsansvar i omgångar har förtydligats i skollagen är det stora skillnader i kvalitet och likvärdighet mellan kommunerna. Detsamma visar en av Skolinspektionens granskningar från 2018. Utredarna menar att skillnaderna beror…

Läs mer
Supported education, KAA

Artikelserie: Endast var femte ung får stöd

Bara en av fem ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar (KAA) erbjuds en insats av kommunen. Bland de som får stöd är den största delen i så kallad ”okänd sysselsättning” efter avslutad åtgärd.…

Läs mer

Missa inte! 4-dagarskurs i SEd

Nu har du möjlighet att gå en utbildning i Supported Education, ledd av professor Lies Korevaar, en av Europas främsta experter på området. 16-19 april i Stockholm.

Läs mer

Första steget mot mer kunskap- Secisos enkät

Få möjligheter att individanpassa undervisningen är ett hinder för unga med psykosociala svårigheter som vill studera. Det framgår av en enkät som SECiSo genomfört som ett första steg mot en mer gedigen kunskapsuppbyggnad kring psykosocialt arbete och skolavhopp.

Läs mer