Forskning

Ny forskning om Supported Education i Sverige

I den nya rapporten om Supported Education i en svensk kontext så betonas vikten av den långsiktiga investeringen i relation till utbildning och sysselsättning samt ett samordnat ansvar inom den offentliga sektorn för unga vuxna med psykisk ohälsa i skolan.

Läs mer