Forskning
Supported education, research

Ny studie kartlägger stressfaktorer hos unga

Upplevd ohälsa bland unga har ökat de senaste åren, och allra mest bland flickor. Exempelvis har andelen 11-åriga flickor med psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent på några få år, medan besvären bland pojkar har ökat från 20…

Läs mer
Supported education, skolavhopp

Effektiva åtgärder för att förebygga avhopp

Skolverket har erbjudit gymnasieskolor stöd för att förebygga avhopp. Fyra experter har besökt 47 gymnasieskolor och tillsammans med rektorer tagit fram olika åtgärder. Goda relationer med eleverna, tydliga rutiner och snabbt sätta in åtgärder är de största framgångsfaktorerna för att…

Läs mer
Supported education, psykisk hälsa

Psykisk hälsa 2019: Statlig utredning varnar för långsiktiga systemfel

Nyligen överlämnade den särskilda utredaren, Kerstin Evelius, slutbetänkandet om utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, till socialminister Annika Strandhäll. Utredningen föreslår bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020-2030 samt tydliga och mätbara nationella…

Läs mer