UMEÅ UNIVERSITET SÖKER DOKTORAND FÖR SUPPORTED EDUCATION

Institutionen för socialt arbete på Umeå universitet vill nu rekrytera en doktorandstjänst till ett forskningsprojekt om Supported Education.

Umeå Universitet förstärker forskningen kring Supported Education. Institutionen för socialt arbete är en av landets ledande socialvetenskapliga forskningsmiljöer. Anställningen som doktorand är knuten till och skall genomföras i anslutning till det av Forte finansierade forskningsprojekt: Investera i unga vuxna med psykisk ohälsa – Karriärrelaterade resultat och ansvar i det svenska välfärdssystemet (Dnr 2020-01363)
I fokus för forskningsprojektet står Supported Education (SEd), en insats för att stödja unga vuxna med psykisk ohälsa som vill studera. Ansökan ska ske senast 2021-02-15. Läs mer om tjänsten här!