SECiSo:s referensverksamheter

Premiär för Train the Trainers

Huvudspåret i SECiSo 2.0 är att utbilda professionella i projektets åtta referensverksamheter i metoden Supported Education, SEd. De kan i sin tur utbilda kollegor i organisationen och andra aktörer lokalt i metoden. Modellen kallas Train the trainers och Värmdö Tekniska…

Läs mer

Skåne kraftsamlar kring SEd

Sju skånska kommuner deltar i Supported Education-projektet JagKan som är inne på sitt tredje år med totalt 100 SEd-coacher. Att kommun och myndigheter sitter i samma arbetsrum är en av nyckelfaktorerna för framgång, menar Cecilia Bruhn, projektets kommunkoordinator.

Läs mer

Nytt avsnitt av ”En väg tillbaka till studier” ute!

I det andra avsnittet av "En väg tillbaka till studier" besöker vi Helsingborg stad, som tillsammans med sex andra skånska kommuner driver Supported Education-projektet JagKan. Vi träffar projektdeltagaren Orion och Cecilia Bruhn som är kommunkordinator för JagKan.

Läs mer
supported education

Skolan: Bättre arbetsmiljö med Supported Education

Mittuniversitetet i Östersund är en av SECiSo:s referensverksamheter och har nyligen introducerats i Supported Education (SEd). Att metoden kan fungera som ett lågt insteg till att få stöd med studier samt skapa en bättre arbetsmiljön för lärare, är två av…

Läs mer