SECiSo:s referensverksamheter

Implementeringsanalys av SEd skapar riktning

Styrgruppen i SECiSo 2.0 fick i mitten av januari delta i en implementeringsanalys i syfte att skapa riktning under sista tiden i projektet. Många intressanta reflektioner vädrades där ett PM kommer tas fram av utvärderaren kring resultatet.

Läs mer

Utbildning i implementering av SEd får gott erkännande

Under september och oktober genomfördes en implementeringsutbildning i Supported Education för representanter i projektets referensverksamheter. Utbildningsledare var Lies Koreevar. Nu har SECiSo 2.0 sammanställd deltagarnas syn på den fortsatta implementeringsprocessen.

Läs mer
Mittuniversitetet Supported Education

Mittuniversitetet utbildas av Lies Korevaar

Inom ramen för Mittuniversitetets projekt "Supported Education" så erbjuds nu 16 lärare utbildning i metoden under 2020. Detta för att några av lärarna i ett senare skede ska kunna arbeta som SEd-mentorer på sina institutioner.

Läs mer