SECiSo:s referensverksamheter

SEd-team skapar ökade möjligheter för elever i Boden

Den 12-13 april genomfördes shadow work digitalt hos Boden kommun. Dagarna fylldes med lärorikt innehåll kring hur Bodens kommun startat upp ett Sed-team som backas upp av en engagerad ledning. Även hur man arbetar med Supported Education i form av…

Läs mer

Implementeringsanalys av SEd skapar riktning

Styrgruppen i SECiSo 2.0 fick i mitten av januari delta i en implementeringsanalys i syfte att skapa riktning under sista tiden i projektet. Många intressanta reflektioner vädrades där ett PM kommer tas fram av utvärderaren kring resultatet.

Läs mer

Utbildning i implementering av SEd får gott erkännande

Under september och oktober genomfördes en implementeringsutbildning i Supported Education för representanter i projektets referensverksamheter. Utbildningsledare var Lies Koreevar. Nu har SECiSo 2.0 sammanställd deltagarnas syn på den fortsatta implementeringsprocessen.

Läs mer