Investering i Supported Education- Shadow work Stiftelsen Activa

Den 1 mars genomfördes shadow work digitalt hos Stiftelsen Activa. Dagen bestod av en presentation av verksamheten, hur man arbetat för att få igång en verksamhet kring Supported Education och hur framtidens arbete planeras.

Stiftelsen Activa blev först ut att genomföra en digital version av shadow work inom SECiSo 2.0. Under tillfället informerar de om att verksamheten funnits sedan 1989 och att man arbetar med att skapa möjligheter för  människor med funktionsnedsättning att finna en väg framåt. Stiftelsen Activa kommer framöver att kunna erbjuda bättre stöd till unga i studier. Stiftelsen Activa graderar upp arbetet med SEd genom förstärkning på personalsidan och med en utbildningsdag i mars.
Mot bakgrund av att vi redan arbetar med IPS och Supported Employment ser vi at det också finns ett behov av stöd i att välja utbildningsväg. Vi har tidigare inte haft kontinuitet under studietiden, säger Kristian Dyrvik ny SEd-ansvarig i Activa.
Activa är en stiftelse som enligt verksamhetsbeskrivningen ”vägleder och stödjer människor som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden.”
Stiftelsen presenterade sitt upplägg under en session med SECiSo under temat Shadow Work. På grund av Covid och uppstartsläget i Activa fokuserade diskussionen på upplägget i Örebro och planeringen av den nya inriktningen.
Verksamheten kring SEd ska kunna nå ut till alla gymnasieskolor i kommunen. Activa är bland annat partner till Arbetsförmedlingen och med SEd kan man utöka erbjudandet till unga.
-I vår statistik på Activa ser vi att vi har haft mycket avslut mot studier i höstas. Vi kan se att behovet finns, säger Ann Branzell, utbildare. Hon anser att den särskilda satsningen på SEd är bra så att inte utbildare och stödpersoner ska behöva greppa för många områden.
Under mötet lyftes också idén om att projekt SECiSo skulle kunna bidra med inspirationsföreläsningar och bygga vidare på idé- och kunskapsutbytet i nätverket SED-Forum, även efter projektets slut.
En annan idé som luftades gällde utbyte mellan unoiversiteten kring SEd. Kontakter skulle kunna utvecklas mellan Mituniversitets projekt och Örebro Universitet.
Stiftelsen Activa anordnar 11 mars en digital utbildning i Supported Education