Utblick

”Förena forskning och brukarinflytande”

Snart är uppdraget slutfört. I februari 2018 lämnar Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar sitt slutbetänkande. SECiSo har pratat med Oscar Svensson, en av sekreterarna i utredningen, om förändringarna sedan utsatta ungdomars situation kom mer i fokus under…

Läs mer