Hamburg: Låt de unga själva välja väg – stöd underifrån

SECiSo-projektet var i veckan i Hamburg, på transnationellt möte med RSMHs partner. Här finns bland andra projekten ComeIn och CatchUp med syfte att stödja unga som vill komma igång med jobb eller studier.

En av dagarna är det jobbmässa, där utbildningsföretag och arbetsgivare möter unga berättar om olika studievägar och praktik för lärlingar.

— Vår inställning är att de som kommer till oss själva ska välja inriktning och nästa steg. Vi kan vara bollplank och stödjande, men vi driver inte fram några lösningar, säger Stefan Dükomy, som arbetar med kvalitetsfrågor i ESF-projekten.

Staden Hamburg är också en delstat.  I Tyskland är det här i städerna och förbundsländerrna som mycket av arbetsmarknads- och socialpolitiken formas.

Genom projektet SECiSo utbyts erfarenheter kring frågor som coachning och mentorskap. Samtalen mynnar ut i en kunskapsbank.

Text och bild: Jacob Schulze

Datum: 29 mars 2019