Kontakt

Projektpartner

RSMH, Sverige (projektägare)

Annika Bostedt
Projektledare, RSMH
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
Sverige
+ 46 (0)8-120 080 52
annika.bostedt@rsmh.se
www.rsmh.se

Malin Wigg
Vikarierande projektledare, RSMH
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
Sverige
+ 46 (0)70-420 82 51
malin.wigg@rsmh.se
www.rsmh.se

 

Åke Nilsson
Ekonomiansvarig, RSMH
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
Sverige
+ 46 (0)8-120 080 49
ake.nilsson@rsmh.se
www.rsmh.se

 

Jacob Schulze
Kommunikationsstrateg, SECiSo
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
Sverige
+ 46 (0)70-313 47 10
jacob.schulze@rsmh.se
www.rsmh.se

 

Hanze University Groningen, Nederländerna

Lies Korevaar
Professor i rehabilitering
Hanze University Groningen, Nederländerna
Zernikeplein 23
9747 AS Groningen
Nederländerna
+ 31 (0)50-5953284/3377
e.l.korevaar@pl.hanze.nl
www.hanze.nl/rehabilitatie

Projekt ImpulSE: http://www.supportededucation.eu

 

GSM Training & Integration GmbH, Tyskland

Susanne von Bonin
Internationell representant för Come In i Hamburg
GSM Training & Integration GmbH
Frankenstr. 35
20097 Hamburg
Tyskland
+ 49-40- 98762480
susanne-von-bonin@gsm-group.de
www.gsm-group.de

 

Stefan Dükomy
Projektledare
GSM Training & Integration GmbH
Alter Markt 1-2
24103 Kiel
Tyskland
+ 49-431-200 696 0
s.duekomy@gsm-group.de
www.gsm-group.de