Utbildning i implementering av SEd får gott erkännande

Under september och oktober genomfördes en implementeringsutbildning i Supported Education för representanter i projektets referensverksamheter. Utbildningsledare var Lies Koreevar. Nu har SECiSo 2.0 sammanställd deltagarnas syn på den fortsatta implementeringsprocessen.

Vid tre tillfällen under hösten 2020, erbjöds en implementeringsutbildning i Supported Education (SEd) för representanter i referensverksamheterna. Totalt deltog 13 representanter som bestod av bl.a. projektledare, studiecoach, samordnare, programansvarig, lärare, enhetschef och förbundsordförande. Utbildningsledare var Lies Korevaar, professor vid Hanze University i Holland.

Efter genomförd utbildning skickade projektet SECiSo 2.0 en utvärdering för att samla in representanternas åsikter. Totalt svarade 9 stycken på enkäten varav 7 stycken var kvinnor och 2 stycken var män. Alla som deltog upplevde att innehållet motsvarade deras förväntningar.  Det var bra praktiska verktyg, handlade om vad som var viktigt vid implementering samt att varje tillfälle var planerat och bra uppstyrt. Representanterna tar med sig olika delar från utbildningen i det fortsatta implementeringsarbetet såsom ”bra tankar för framtida arbetet med SEd”, ” ett sakligt innehåll som beskriver förloppet med hur man kan hjälpa till” och  ”hur viktigt det är att ha ledningen med sig och att vi har det i vår organisation”. Många nämnde även att de pratkiska tipsen och verktygen för implementering kommer användas. En representant menade även att ”Ledningen kommer även att få ett sammandrag av utbildningen presenterad för sig”. En annan menade ”de konkreta  tips på hur vi kan se om vår organisation kan se ifall vi är redo för implementering eller om vi behöver arbeta med någon del innan.”.

Hälften av representanterna hade önskat att fler från den egna ledningsgruppen hade deltagit på utbildningen medan hälften inte ville detta. En representant menade att det är positivt att man är minst två från samma verksamhet. ”Vi hade rektor och specialpedagog med. En som fattar beslut och en som även jobbar praktiskt.”

Det fanns även utvecklingspotential som lyftes kring utbildningen. Det var exempelvis fler exempel på hur man kan tänka kring svårigheter och möjligheter med varje steg i implementeringen, mer anpassat utifrån den specifika verksamheten och mer diskussion kring punkterna från implementeringslistan gällande policy och verksamhetsmål kopplat till SEd.

Representanterna tycker utbildningen är viktig för att få riktning i det fortsatta arbetet och för att lyckas implementera och bibehålla det implementerade över tid.

Slutligen kommer de flesta använda sig av sina kurskamrater i det fortsatta arbetet med implementering av SEd. Detta gäller bl.a. för dialog, reflektion och stöd i implementeringsarbetet sinsemellan.