Boksläpp: Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan!

Välkommen till boksläpp, den 28 augusti i Stockholm, med författaren och skribenten Caroline Lagercrantz som nu skrivit en bok om konceptet Supported Education.

Skriften är tänkt som handbok och  inspirationskälla för alla som arbetar med ungas psykosociala problem kopplat till studier.  Supported Education används på flera håll i världen och syftar till att låta den studerande välja sin väg. Stödstrukturerna kan sedan backa upp den studerande och andra yrkesgrupper.

Bakom skriften står projektet SECiSo (Supported Education in Civil Society) med stöd av Europeiska socialfonden. Det är ett transnationellt utbyte av kunskap och erfarenheter med Hanze University, (NL) och GSM (D).

Tid: Onsdagen den 28 augusti, kl 17:00-19:00
Plats: Münchenbryggeriet Ludvigsbergsgatan 22, plan 7, Stockholm
Mer info och anmälan: annika.bostedt@rsmh.se
Begränsat antal platser.

Varmt välkommen!

Annika Bostedt, projektledare SECiSo