SECiSo 2.0- ny delrapport från utvärderare

Delrapporteringen av SECiSo 2.0 innehåller många lärdomar för det fortsatta arbetet inom projektet. Analysen visar att aktiviteterna går enligt plan där implementeringsarbetet är i full gång. Det finns dessutom vissa utvecklingsmöjligheter som kan hjälpa projektet i sitt fortsatta arbete.

Under styrgruppsmötet den 3 juni presenterade utvärderarna Roger Orwén från Orwéns Konsulting och Eva Sennemark från Contextio, sin delrapport av projektet SECiSo 2.0.

När det gäller utbildningen i Train the Trainers så har utbildningsdeltagarna varit nöjda.  De såg utbildningen som ett värdefullt erfarenhetsutbyte, en värdefull struktur att ha med sig och användbara kunskaper. De utvecklingsmöjligheter som respondenterna såg gällande utbildningen var bl.a. att målgruppsanpassa innehållet samt mer tid att diskutera implementering i sin egen organisation.

Utvärderarna såg att genderperspektivet var tydligt i projektet då man exempelvis gjort en enkätstudie kring detta och diskussioner förs i poddavsnitten.

När det gäller implementeringsarbetet så är det många av referenskommunerna som jobbar med detta på olika sätt. Några av dem är Boden, Östersund, Uppsala och Skellefteå.

Medlemsantalet för nyhetsbrev och SEd-nätverket har visat på en positiv ökning sedan projektets start.

Det som blir tydligt i utvärderingen är att både projektgrupp och projektpartners har betonat att implementering behöver anpassas utifrån individuella förutsättningar. Detta eftersom referenskommunerna bl.a verkar i olika kontexter. Det behövs även finnas en politisk bärare för metoden. 

Rekommendationerna till projektet var därmed att bl.a. att göra en tydligare implementeringsanalys och att tydliggöra vinsterna för individen och samhället att implementera SEd. På detta sätt kan man i sin tur rikta informationsinsatserna till rätt funktion och person.

Under mötet fick även styrgruppen arbeta med vissa konkreta frågor som kunde hjälpa projektet med sitt vidare arbete.

Projektet kommer aktivt att arbeta med de rekommendationer som uppkom vid delrapporteringen av SECiSo 2.0