slutkonferens SECiSo 2.0

SLUTKONFERENS SECISO 2.0

Efter tre års projektarbete är det dags för slutkonferens för SECiSo 2.0 Majoriteten av projektgruppen kommer befinna sig i Bryssel med bl.a. Lies Korevaar för att hålla slutkonferensen digitalt. Representanter från bl.a. EU-kommissionen och Europaparlamentet deltar även. Eventet sker på engelska.

Slutkonferens SECiSo 2.0

Att förebygga tidiga skolavhopp är ett viktigt arbete som kräver en förändring av arbetssätt på alla nivåer av utbildning och samhälle. Projektet SECiSo 2.0 (Supported Education in Civil Society) har mellan oktober 2018 till september 2021 bedrivits av Riksförbundet för social och mental hälsa och finansierats av Europeiska socialfonden (ESF). Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att Supported Education ska implementeras i åtta referensverksamheter.

Nu är det äntligen dags att presentera resultaten och dela med oss kring hur arbetet kring Supported Education sett ut under projektets gång. Slutkonferensen kommer bl.a. handla om projektets arbete och nuvarande forskning och erfarenheter av att arbeta med Supported Education i Europa. Detta är en del av ett transnationellt samarbete mellan organisationer i Sverige, Finland och Nederländerna som finansieras av Europiska socialfonden.

 

Program

14.00 Projektet SECiSo 2.0 hälsar välkommen
14.05 Supported Education som modell- Professor Lies Korevaar, Hanze University
14.30 EU-kommissionen “Arbetet i EU kring avbrott i studier” – Monica Menapace, EU- kommissionen
14.45 SECiSo 2.0 – Bakgrund, aktiviteter och resultat + Peer to Peer
15.15 Paus
15.25 Utvärdering av SECiSo 2.0- Utvärderare Roger Orwén
15.35 Europaparlamentet Jytte Guteland
15.50 Aktuell forskning – David Rosenberg, Docent vid Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet
16.05 Slutsatser och kommentarer – Lidija Kolouh- Söderlund, Programansvarig för det nationella programmet för psykisk ohälsa, Forte
16.25 Paus
16.35 Diskussioner och frågor
17.00 Avslut

 

Anmälan

Observera att det är begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Konferensen sker på engelska. Sista anmälningsdag är 20 september. Anmälan görs till malin.wigg@rsmh.se.

Bekräftelse av tillgänglig plats för deltagande samt länk till slutkonferensen skickas ut kort tid efter anmälan.