Historiken bakom Supported Education- SEd-nätverk

Den 22 mars genomfördes ännu ett webbinarium i SEd-nätverket. Denna gång fick vi lyssna till konsulten och metodhandledaren Camilla Bogarve som berättade om hur Supported Education kom till, viktiga forskare och psykiatrisk rehabilitering som grund till Supported Education.

Webbinariet i SEd-nätverket hölls denna gång av Camilla Bogarve. Camilla är både konsult, utbildare och metodhandledare på företaget veckla. Hon är även verksamhetschef för personligt ombud i Skåne.  Camilla har arbetat i Bostonprojektet som genomfördes i Malmö under cirka 9 år i början av 2000-talet.

Föreläsningen inleds med en historisk tillbakablick hur samarbetet med Center for Psychiatric Rehabilitation vid Boston University startade i Sverige. Hon berättar att Socialtjänsten och psykiatrin ville få till ett samarbete genom att prova metoden i Bostonprojektet. 25 stycken utbildades i första gruppen, varav Camilla var en av dem.

Bill Anthony, professor på Boston University, var en viktig person för att Supported Education skulle bli verklighet. Hans bidrag av individfokuset var viktigt för utvecklandet av SEd. Han menar att människor med psykiska funktionsnedsättningar är också människor med behov och önskemål som alla andra. Camilla berättar vidare att IPS har påverkat utvecklingen av Supported Education. Viktiga grunder kring återhämtningsbegreppet nämns och vikten av relationen för återhämtning.

Lars Olof Ljungberg var bland de första som tog in Supported Education till Sverige.  Camilla nämner även ”The hart and soul of change”- avgörande komponenter för goda resultat i psykoterapi. För att en person ska återhämtas så handlar 40 % om individens egna resurser, 30 % om relationen, 15 % om positiva förväntningar och 15 % kan hänvisas till metoden. En diskussion uppstår kring vad relationen i Supported Education är avgörande för återhämtningsprocessen. Ofta görs besparingar på bekostnad av relationen.

Camilla presenterar vad psykiatrisk rehabilitering handlar om i relation till Supported Education. Även att personer olika typer av mindset kan påverka hur de hanterar motgångar. Hon talar om ”fixed mindset” eller ”Groth mindset”. Den första varianten handlar om vår tro att våra resurser är förutbestämda och omöjliga att påverka, vilket kan innebära att vi arbetar för att bevisa detta för oss själva gång på gång. Groth mindset handlar om en tilltro till att det är möjligt att utvecklas, att lära sig nya saker genom ansträngning och att arbeta för det.

Totalt deltog 10 representanter i SEd-nätverket, den 22 mars 2021.