Folkhögskolor satsar på Supported Education

Intresset för SEd sprider sig bland regioner och organisationer. Flera utbildningsamordnare har tagit fasta på konceptet och vill arbeta långsiktigt och individanpassat.

Sunderby Folkhögskola, i Norrbotten,  är en av flera utbildningsanordnare som har tagit fasta på konceptet att arbeta långsiktigt och individanpassat med stöd för unga med psykosociala problem. Skolan har nu sökt ESF-medel för att kunna genomföra utbildningsinsatser inom Supported education och utveckla  lärmiljön.