Boden är utbildade i Supported Education

SECiSo 2.0 fick möta en stor kompetens med genuint intresse för unga under utbildningsdagarna i Boden kommun.

Under 9-10 mars har vi haft förmånen att utbilda Boden kommun i Supported Education (SEd). SECiSo 2.0 fick möta ett genuint intresse för unga och hur man hela tiden försöker hitta nya vägar för att få varje individ att växa. Under utbildningstillfället deltog totalt 10 personer från Lärcentrum/Vuxenutbildning eller Jobbcenter som motsvarades av SYV, lärare, specialpedagog, studiecoach, vägledare mot arbete/IPS och en arbetsmarknadskonsulent.

Utbildningen kommer att komplettera befintlig kunskap och det fortsatta arbetet för att implementera SEd i den egna verksamheten.