Välkommen till nya Seciso.org

SECiSo är ett transnationellt projekt för kunskapsutbyte om Supported Education. SEd är en metod för att stärka unga med psykisk ohälsa som vill studera. På sajten delar vi med oss av projektets arbete, resultat, aktuell forskning och berättelser från ungdomar och praktiker. Projektet startade under våren 2017 och vi fyller på sajten med innehåll vartefter arbetet med projektet fortskrider.