Stöd i Studier

Projektet Supported Education- Stöd i studier är ett tvåårigt projekt som drivs av Uppsala kommun. Deltagarna är 18-35 år och får stöd för att påbörja, återvända till, genomföra samt slutföra studier.

Om projektet

Projektet Supported Education- Stöd i studier är ett tvåårigt projekt som drivs av Uppsala kommun. Projektet startade i januari 2017 och finansieras med kommunens medel för sociala investeringar.

Projektet Supported Education- Stöd i studier vänder sig till unga vuxna i åldrarna 18-35 år med psykisk funktionsnedsättning. Deltagarna i projektet ska få stöttning med att påbörja, återvända till, genomföra samt slutföra studier. Projektets långsiktiga mål är att deltagarna ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Detta medför i sin tur att behovet av bistånd från både kommun och stat minskar. Projektet arbetar utifrån metoden Supported Education.

Syftet med projektet är att deltagarnas självkänsla, välmående och tillit till samhället ska stärkas. Kortsiktiga målsättningar är att åttio procent av deltagarna ska få en förbättrad känsla av sammanhang och psykiskt välbefinnande samt att sextio procent av deltagarna har påbörjat eller avslutat studier inom två år.

Projektet vänder sig till unga vuxna 18–35 år som:

  • har psykisk funktionsnedsättning
  • har en etablerad kontakt inom psykiatrin
  • är skrivna i Uppsala kommun
  • är motiverade att studera

Projektet har tre medarbetare som är anställda av kommunen; en projektledare/studiecoach, en studieyrkes-vägledare/studiecoach en studiecoach. Deltagarna får stöd av en studiecoach och en studie- och yrkesvägledare. Stödet kan omfatta vägledning, stöd vid ansökan till studier, studiefinansiering och med att samordna kontakter med utbildningsanordnare samt andra individer i personens nätverk.

Ett krav på projekt som finansieras med kommunens medel för sociala investeringar inom Uppsala kommun är att arbetsmetoden ska kunna implementeras i den ordinarie verksamheten om resultatet blir lyckat. Då projektet endast har pågått sedan årsskiftet 2016/17 finns ännu inga resultat att redovisa.