RSMH, Sverige

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH är en ideell organisation. Medlemmarna har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete. RSMH har cirka 8 000 medlemmar, är religiöst och partipolitiskt obundna och öppet för alla.

RSMH har ungefär 130 lokalföreningar över hela landet. Här kan den som lever med psykisk ohälsa och ensamhet hitta stöd i umgänget med andra i samma situation. Det kan handla om allt från att ta en pratstund över en fika till att delta i en självhjälpsgrupp, kurser och andra aktiviteter eller engagera sig i själva föreningsarbetet.

RSMH arbetar även med opinionsbildning för att motverka fördomar och för att säkerställa att den vård och service man har rätt till också finns tillgänglig. Vi deltar i debatten på olika sätt, ger ut böcker, ordnar konferenser och fungerar som remissinstans till olika beslutande myndigheter. Dessutom anordnar vi studier bland annat för att förbättra bemötandet av personer med psykisk ohälsa.

RSMH verkar för att :

  • psykiatrisk vård ska bli mer tillgänglig
  • resurserna för unga människor med psykisk ohälsa utökas
  • attityderna till psykisk ohälsa har stöd i fakta, så att fördomar mot personer med psykisk ohälsa motverkas
  • minska tvångsvården inom psykiatrin