Internationell SEd-verktygslåda

Hanze universitet i Holland var ägare till ImpulSE- projektet (2013-2016) som inkluderade Norge, Tjeckien, Portugal och Holland har tidigare jobbat fram en verktygslåda för Supported Education. Där finns det mycket information om metoden samt förslag på övningar som kan användas i det praktiska arbetet. Här kan du läsa mer om ImpulSE-projektet.