Inbjudan till SEd-nätverk måndag den 22 mars 2021, webbinarium

Nu är det äntligen dags för ännu en nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education. Denna gång har vi äran att lyssna till Camilla Bogarve som idag är verksamhetschef för Personligt Ombud i Skåne som har utbildning från Boston University i Supported Education. Hon har godkännande från Boston University att utbilda andra i metoden i Sverige. Camilla har även under lång tid jobbat med psykiatrisk rehabilitering och Supported Education på olika sätt.

Välkommen till SEd nätverk- Webbinarium med Camilla Bogarve
Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till unga med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har Supported Education, SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier. Projektet SECiSo har med stöd av Europeiska Socialfonden startat ett samarbete med ett tiotal kommuner, skolor och organisationer. Vi samverkar bland annat med Hanze University i Nederländerna, den organisation som har drivit konceptet längs i Europa. Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida metoden. Och nu är det dags för ännu en nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education!
Nätverksträffen kommer ske i form av ett webbinarium. Temat för dagen kommer motsvaras av en tillbakablick kring Supported Education i Sverige, hur metoden utvecklats och framtida behov för implementering. Vid anmälan får du vidare praktisk information om nätverksträffen och tillgång till aktuell länk.
 
Anmäl ditt medlemskap
Är du intresserad av att vara medlem i SEd-nätverket, mailar du till malin.wigg@rsmh.se. Medlemskapet kostar 100 kr per år. Intäkterna bekostar nästkommande fysiska nätverksträff.

Tid: Måndag den 22 mars kl 09.03-11.30
Plats: Zoom
Anmälan: Senast 19 mars till malin.wigg@rsmh.se

PROGRAM
09.30: Projektet SECiSo 2.0 hälsar välkomna + Presentationsrunda
09.45: Camilla Bogarve föreläser om Supported Education i Sverige + paus
11.00: Diskussion
11.30: Avslut

Varmt välkommen!