Genderperspektiv på kick-offen för SECiSo 2.0

Den 22 januari hade vi kick-off i Umeå för Seciso 2.0. Deltog gjorde flera av projektets referensverksamheter och transnationella partners.

Bland annat fick vi lyssna till Harriet Bystedt, Yrkesakademin i Finland, som berättade om sina erfarenheter kring gender och yrkesval. Traditionellt är det nästan enbart killar som väljer utbildningar som plåtslagare och svetsare medan det nästan uteslutande är tjejer som väljer frisörprogrammet. I pågående projekt utbildas skolpersonal till att bli ambassadörer med genderperspektiv, som ska träffa elever som står inför att välja studier. Ambassadörernas uppgift är bland annat att visa på alternativ kring studieval och bredda elevernas bild av vad som är tänkbart att studera.

Yrkesakademin är en av Secisos transnationella partners och hemsidan finns här.

Harriet Bystedts presentation hittar du här.

Klicka på bilden nedan för att läsa mer om innehållet i Kick-offen.

Harriet Bystedt, referensverksamheten Yrkesakademin, Finland och Anna Lindström,  referensverksamheten Uppsala kommun.