supported education

Välkommen på summerande konferens av första SECiSo-projektet!

I september är det dags för det första SECiSo-projektet att avslutas (projektet SECiSo 2.0 pågår till och med december år 2021). Under dagen presenterar vi erfarenheter och material från tre års erfarenhetsutbyte med våra transnationella partners.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete. Våra transnationella partners är Projekt Impulse, Hanze University i Gröningen, Nederländerna och Projekt Come In, GSM Training & Integration GmbH, Hamburg, Tyskland.

Tid: Torsdagen den 5 september, kl 8.30 – 17.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 14 augusti till maria.linde@rsmh.se
Max antal deltagare: 40 stycken

PROGRAM
8.30: Kaffe och registrering
9.00: Välkomna!
09.15-12.00: Professor Lies Korevaar, Hanze Universitet,
föreläser om Choose-Get-Keep-modellen (engelska)
12.00: Lunch
13.00: Expertpanel med Lies Koreevar, Jacomijn Hofstra, Anna Westerholm, Kenneth Abrahamsson och Torsten Thunberg
14.30: Fika
14.45-16.30: Goda exempel med Urkraft, Skellefteå och Vilja, Sundsvall
16.30: Resultat från projektet och möjlighet till frågor (moderator Jacob Schulze)
17.00: Avslut

OBS: kom i god tid, säkerhetskontroll genomförs i entrén pga Europahusets regler.

Varmt välkommen!
Annika Bostedt, projektledare SECiSo

SECiSo-projekten drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.