supported education

Välkommen på summerande konferens av första SECiSo-projektet!

I september är det dags för det första SECiSo-projektet att avslutas (projektet SECiSo 2.0 pågår till och med december år 2021). Under dagen presenterar vi erfarenheter och material från tre års erfarenhetsutbyte med våra transnationella partners.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete. Våra transnationella partners är Projekt Impulse, Hanze University i Gröningen, Nederländerna och Projekt Come In, GSM Training & Integration GmbH, Hamburg, Tyskland.

Tid: Torsdagen den 5 september, kl 8.30 – 17.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 28 augusti till maria.linde@rsmh.se
Max antal deltagare: 40 stycken

8.30: Kaffe och registrering
9.00: Välkomna!
09.15-12.00: Professor Lies Korevaar, Hanze Universitet,
föreläser om Choose-Get-Keep-modellen (engelska)
12.00: Lunch
13.00: Expertpanel
14.30: Fika
14.45-16.15: Goda exempel med Urkraft, Skellefteå och Vilja, Sundsvall
16.30: Resultat från projektet med bl.a boksläpp av boken Verktygslåda Supported Education, med författaren Caroline Lagercrantz. Projektet SECiSo står bakom skriften som är tänkt som en handbok och inspirationskälla för alla som arbetar med ungas psykosociala problem kopplat till studier. Moderator Jacob Schulze.
17.30: Avslut

OBS: kom i god tid, säkerhetskontroll genomförs i entrén pga Europahusets regler.

Varmt välkommen!
Annika Bostedt, projektledare SECiSo

SECiSo-projekten drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.