Supported education, banner

Nytt avsnitt av ”En väg tillbaka till studier” ute!

I det tredje avsnittet besöker vi studiecentret TExAS, som jobbar med metoden Supported Education, och är en del av det sociala företaget Urkraft i Skellefteå. Utbildaren och SEd-coachen, Katrin Lundmark, berättar om hur TExAS gick från att vara ett ESF-projekt till att kommunen idag medfinansierar studiecentret. Goda resultat, stabil organisation och modiga parter har varit vägen mot implementering.

Vi får också höra deltagaren Linnéa berätta om hur TExAS har varit en väg ur isolering, om vikten av att bli sedd utifrån andra egenskaper än sin diagnos, om skillnaden på förhållningssättet att ”återuppta” studier och att ”ta nya tag” efter en studiepaus.

LYSSNA HÄR!

LYSSNA PÅ BONUSSPÅRET MED ALI HÄR! (6.46 min)

Producerat av: Maria Linde