Ny rapport från Sveriges Riksdag:

”Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning”. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka andelen unga som påbörjar arbete eller studier, men målet har inte nåtts. I en rapport från Riksdagens Arbetsmarknadsutskott utpekas orsaker till varför unga med funktionsnedsättning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Brist på kompetens bland vissa arbetsförmedlare samt ökad konkurrens om subventionerade anställningar ses som två orsaker. Hos individen kan låg självkänsla och brist på motivation vara möjliga förklaringar. Rapporten lyfter även upp att Arbetsförmedlingens målbeskrivning kan bli tydligare.

De föreslagna insatserna för att öka andelen unga personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden innefattar bland annat förbättrad myndighetssamverkan, introduktions- och uppföljningsstöd till individer, ökad kompetens hos arbetsförmedlare samt en satsning för att tidigarelägga insatser mot målgruppen.

Arbetsmarknadsutskottet kommer hålla en öppen utfrågning med anledning av rapporten i början av 2018.

Rapporten i sin helhet finns här.

Riksdagens sammanfattning finns här.