Nu ökar kunskapen om unga som mår dåligt och hoppar av skolan

Pressmeddelande: Den 21- 22 september samlas ett trettiotal experter och handläggare från Sverige, Tyskland och Holland för att inleda arbetet med en samlad kunskapsbank kring kopplingen mellan drop-outs och psykosociala problem. Det är första gången ett gränsöverskridande EU-projekt fokuserar på avhopp i skolan och psykisk ohälsa.

På konferensen deltar bland andra Nordiskt Välfärdscenter, MUCF, SKL och experter från Hamburg i Tyskland och Groeningen i Nedeländerna.

– Vi är glada över att redan ha fått stort gensvar på vår satsning. Vi har intervjuat studerande i fokusgrupper samt skickat ut enkät till experter, det gör att vi börjar se konturerna på problemet. Nu vet vi hur vi ska gå vidare och utveckla och sprida metoder för att stötta unga som mår dåligt i skolan, säger Annika Bostedt, projektledare för SECiSO.

Konferensen äger rum i Sundsvall på Södra Bergets hotell och konferens.

EU-projektet SECiSO stöds av Europeiska socialfonden och arbetar med ett ömsesidigt kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad och en ”verktygslåda” om hur man kan stötta studenter med psykosociala svårigheter att komma över sina svårigheter och återgå till utbildning eller studier.

RSMH vill ha ett utbyte av erfarenheter av att arbeta inom ramen för Supported Education med respektive partners med objektivet att stärka empowerment och ett slags kamratstöd, som kallas Peer Support för att klara utbildning.

Tre länder och tre referensprojekt/Sundsvall, Örebro, Uppsala med fokus grupper i Sverige, är stommen i projektet som pågår tre år.