Supported Education, forskning

Lies Korevaar besökte Sverige

Lies Korevaar vid Hanze universitet i Nederländerna, som är projektets transnationella samarbetspart, var i Sverige förra veckan.

Han höll i en tredagars-utbildning på Mittuniversitetet i Östersund om Supported Education. Universitetet är en av referensverksamheterna i Seciso 2.0 och använder Supported Education som ett sätt att minska studieavhoppen. Korevaar var också i Stockholm för att ett möte med oss i projektgruppen, där vi diskuterade hur projektets Toolkit ska utformas och spridas.

Lies Korevaar är professor inom rehabilitering och har arbetat med Supported Education sedan 1998. Han arbetar dagligen med skolungdomar och studenter inom högre utbildning som på grund av sin psykiska ohälsa har svårt att genomföra sina studier.

Text: Maria Linde
Datum: 11 februari 2019