Supported education, Odengymnasiet

Inspirationsdag om skola och känslor

Under en heldag i december arrangerades SE MIG på Odengymnasiet. Det var en inspirationsdag för gymnasieelever där över 50 elever fick utbyta tankar om livet på gymnasiet och känslor. Det blev en mycket lyckad dag med stort allvar, många skratt och mycket värme.

Jennifer, Linnea, Tess och Alva har via Sundsvalls gymnasium fått stöd och hjälp av Supported Education under sin gymnasietid. Nu är de aktiva i att stötta andra ungdomar i gymnasiet via föreningen Vilja. Under inspirationsdagen på Odengymnasiet, som var ett samarbete med RSMH, berättade de om sina egna upplevelser av grundskolan, om sina positiva förväntningar på gymnasiet, vad de gjorde när förväntningarna inte stämde vilket resulterade i frånvaro och utebliven motivation, hur situationen löste sig med hjälp av projektet En gymnasieskola för alla där man jobbat med metoden Supported Education. Samt deras främsta råd till andra – be om hjälp!

— Efteråt fick de ett stort antal kloka frågor från Odengymnasieeleverna och vi diskuterade i grupp hur vi inte alltid väljer att visa upp alla våra sidor i sociala sammanhang. Och mängder med fina insikter lyftes kring hur man kan göra för att det ska bli lättare att berätta hur man mår, säger Malin Bostedt, vikarierande projektledare i Seciso 2.0.

  

Föreningen Vilja

I kölvattnet av det uppskattade projektet En gymnasieskola för allastartades föreningen Vilja. Det är en lokalförening inom Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) som är beläget i Sundsvall. Tanken med verksamheten är att finns till för att främst stärka ungas förutsättningar genom att erbjuda en trygg plats, vara en plattform att lära känna nya människor och bygga nätverk samt för att driva frågor kring unga, hälsa och skola på olika sätt.

— Det är roligt att eleverna känner att de fått så mycket stöd med Supported Education att de vill stötta andra i studier och mående. En bättre spridningseffekt av Supported Education kan man inte få, säger Malin Bostedt.

Jennifer, Linnea, Tess och Alva från föreningen Vilja

 

Text: Maria Linde
Datum: 21 december 2018