Inbjudan till SEd-nätverk: extrainsatt webbinarium om hur vi skapar ett stöd som unga verkligen behöver

Vi bjuder nu in till ett platsbegränsat webbinarium där vi kommer att få lyssna till den pedagogiska konsulten, Roland Widlund tillsammans med eleven Jennifer Melin om hur vi kan erbjuda stöd som unga verkligen behöver.

Den 28 maj bjuder vi in till ett extrainsatt webbinarium i SEd-nätverket kring hur vi kan skapa ett stöd som unga verkligen behöver. Vi kommer att få lyssna till Roland Widlund som är pedagogisk konsult och handledare tillsammans med Jennifer Melin, elev på Sundsvalls gymnasium. Vi kommer att få lyssna till Roland Widlund som är pedagogisk konsult och handledare tillsammans med Jennifer Melin, elev på Sundsvalls gymnasium. Roland har tidigare arbetat som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och har lång erfarenhet att rådgiva skolor i att erbjuda rätt stöd till elever. Ämnen som kommer behandlas är vilket stöd som håller i längden, vilken roll diagnoser spelar samt en aktiv dialog med en nuvarande elev, Jennifer Melin.

Nu har du som medlem i SEd-nätverket möjlighet att i förväg skicka in frågor som du vill att Roland och Jennifer ska diskutera kring. Praktisk information skickas ut vid anmälan.

Begränsat antal platser, max 25 deltagare.

Anmäl ditt medlemskap
Är du intresserad av att vara medlem i SEd-nätverket, mailar du till malin.wigg@rsmh.se. Medlemskapet kostar 100 kr per år. Intäkterna bekostar nästkommande fysiska nätverksträff. Är du redan medlem kan du bortse från denna information.

Tid: Torsdag 28 den maj kl 13.00-14.30
Plats: Zoom
Anmälan: Senast 25 maj till malin.wigg@rsmh.se

PROGRAM
13.00 Introduktion av medverkande
13.15 Samtal mellan Roland och Jennifer: hur skapar vi ett stöd som unga verkligen behöver?
13.45 Frågor till panelen
14.00 Kort paus
14.05 Öppen diskussion och övriga frågor
14.30 Avslut
Varmt välkommen!
Annika Bostedt, projektledare SECiSo 2.0