Inbjudan: Så kan vi minska avhopp i skolan

Det finns sätt att hjälpa så kallade "hemmasittare" eller andra med mycket frånvaro tillbaka till skolan. På detta seminarium presenteras utvärderingar kring de metoder som fungerar. Under Mitt Europa-veckan 2019 bjuder RSMH och SECiSo-projekten in till ett kostnadsfritt möte angående problematisk skolfrånvaro. Mötet är ett led i att sprida intresse för konceptet Supported Education.

– Utifrån forskning och erfarenhet vet vi att individbaserat arbetssätt, bemötande, samverkan, kontroll och att tidigt upptäcka problematisk frånvaro och följa upp den är framgångsfaktorer. Det här är det viktigt att alla skolor jobbar med, säger Hans-Eric Wikström, Skolverket.

Nya rekommendationer från Skolverket
Under mötet kommer Wikström att berätta om Skolverkets utvärdering av olika insatser och regeringsuppdrag för verksamhetsnära insatser för att förebygga avhopp i gymnasieskolan. Mötet ger också möjlighet till att träffa och diskutera ämnet med andra experter och praktiker från skolvärlden och fältet inom psykisk hälsa.

Tid: Onsdagen den 8 maj, kl 10.00 – 11.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 7 maj till maria.linde@rsmh.se
Arrangör av Mitt Europa-veckan: ESF-rådet

SECiSo är ett transnationellt samarbete som fokuserar på skolavhoppare med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa. Projektet drivs av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) med stöd av Europeiska socialfonden. Evenemanget ingår i satsningen Mitt Europa, som är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Leader Sverige och Interregprogrammen.

Välkommen med din anmälan!