Elever underkända i grundskolan riskerar utanförskap

En ny studie från SCB visar att grundskoleelever som inte uppnår gymnasiebehörighet fortfarande många år senare inte har fått jobb.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har studerat vad som hände sen för de grundskoleelever som 1998 gick ut med ofullständiga betyg.

Till Dagens Nyheter säger Marit Jorsäter på SCB , som är en av dem som skrivit rapporten, bland annat:

– Det är en väldigt stor skillnad mellan dem som slutför gymnasieskolan och de som inte gör det, för de förstnämnda öppnar sig många fler vägar.

– Vi visste redan att det är viktigt att man slutför gymnasieskolan, men det här visar det väldigt tydligt och förstärker det vi sett från tidigare studier. Av eleverna som gick ut grundskolan 1998 och var behöriga och slutförde gymnasieskolan hade 86 procent av eleverna etablerat sig på arbetsmarknaden efter 16 år. Men av eleverna som inte var behöriga och som inte heller slutförde gymnasieskolan var bara 60 procent etablerade på arbetsmarknaden 16 år senare.

Marit Jorsäter lyfter särskilt fram att...

Elever som var obehöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan efter åk 9 deltar senare i livet i mindre utsträckning i eftergymnasiala studier. De som ändå slutför en gymnasieutbildning inom fyra år har senare en högre etableringsgrad på arbetsmarknaden än de som var behöriga efter åk 9 men inte slutförde sina gymnasiestudier

Text: Åke Nilsson