155 000 unga varken arbetar eller studerar

Aktivitet: okänd? Temagruppen Unga i arbetslivets statistik från 2013 visar att 155 000 unga i åldern 20-29 år varken arbetar eller studerar (UVAS). En tredjedel av dessa går inte ens att spåra till något register.

De senare kategoriseras ”okänd aktivitet”. Rapporten Aktivitet: okänd? visar att gruppen, sett till genomsnittet, är förhållandevis resursstark och i mindre utsträckning har mottagit psykiatrisk vård. Utifrån rapportens resultat föreslås det att statistiken bör samlas in på individnivå samt att politiska insatser och åtgärder bör riktas mot UVAS som riskerar att bli kvar i gruppen under längre tid, eller som har en komplex problembild. Speciellt fokus bör ligga på UVAS som har psykisk ohälsa samt undergruppen av unga utrikesfödda kvinnor som är hemma med barn.

Läs hela rapporten. 

Bild: rapportens omslag