Kalender

Konferens. Unga i fokus: Egenmakt och återhämtning, på ABF-huset i Stockholm. 19 Sep, 2017 - 19 Sep, 2017

RSMH-Riksförbundet för Social och Mental Hälsa firar 50 år och välkomnar dig till en konferens i ABF-huset Stockholm om psykisk hälsa genom ökad egenmakt och återhämtning med unga i fokus. Vi har ett gediget program med egenerfarnas expertkompetens och professionens yrkeskunskap!

Anmäl dig senast 4 september!

När: Tisdag 19 september, 09.00- 16.00, lunchpaus 12.00-13.00
Var: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Sal: Katasalen.
Tillgänglighet: Hörslinga, hiss, inga nivåskillnader i salen.
Pris: 700 kr/person (inkluderar inte lunch). Gratis för RSMH-medlemmar.

Ladda ner programmet som pdf här!
Anmäl dig här! 

Välkommen till RSMH:s jubileumskonferens hösten 2017!

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto

 

Förmiddag: 

Ledtrådar till en omställningsplan för samhällets insatser vid psykisk ohälsa.

Anders Printz: Låt brukarens erfarenhetskunskap styra utvecklingen istället för att skapa regler om samverkan, tillgänglighet och valfrihet.

Ulla-Karin Schön: Hur kan vi förena psykiatrins och socialtjänstens professionalitet med brukarnas kunskap om återhämtning och egenmaktsutveckling?

Camilla Bogarve: Hur kan professionella stödja brukaren till att använda sin kunskap och kraft – som coacher, revisorer och peer supportrar?

Anna Buston: Hur kan brukare och professionella tillsammans hitta rätt strategier och verktyg?

Loes Vollenbroek: Utgå från brukarnas berättelser om hur man gör och vad man behöver.

 

Eftermiddag: 

Hur kan vi stödja unga och unga vuxna med psykisk ohälsa, i skolan och på fritiden? 

Malin Bostedt: Hur kan elevstöd och individuella planer stödja elever att fullfölja gymnasiet?

Markus Nordenberg: Vad betyder samarbetet med brukarorganisationerna för skolan?

Emma Wiklund: En resa från botten till toppen.

Annika Bostedt: Framgångsfaktorer för att hjälpa unga med psykosociala Problem att stanna kvar i eller komma tillbaka till studier eller arbete.

Katarina Waern: Lifecensr, erfarenhetsbaserat lärande genom spelifiering.

 

Har du frågor? Välkommen att kontakta RSMH! 

rsmh@rsmh.se
08-12 00 80 40

 

Medverkande

Susanne Rolfner Suvanto, leg. sjuksköterska och fil. mag. i pedagogik. Hon utsågs i juni 2015 av regeringen till särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Slutbetänkandet presenterades våren 2017.

Anders Printz, kanslichef på Vårdförbundet. Har arbetat inom RSMH, Socialstyrelsen samt som Nationell samordnare inom psykisk ohälsa.

Ulla-Karin Schön, forskare och docent i socialt arbete, Högskolan Dalarna. Har arbetat med ett återhämtningsprojekt inom RSMH.

Camilla Bogarve, verksamhetschef, Personligt ombud Skåne. Utbildare och verksamhetsutvecklare i psykiatrisk rehabilitering. Har arbetat med återhämtning och arbetsrehabilitering inom RSMH.

Anna Buston, chef för socialpsykiatrin i Lund. Har bland annat arbetat som processledare inom case management.

Loes Vollenbroek, RSMH Trelleborg, brukare.

Markus Nordenberg, chef för elevhälsan, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall.

Malin Bostedt, projekthandledare Sundsvall, projektledare Ung Kraft/Aktiv fritid.

Emma Wiklund, studerande på Hedbergska gymnasiet, Sundsvall.

Annika Bostedt, projektledare för ESF-projektet SECiSO (Supported Education in Civil Society).

Katarina Waern, CEO på Swedish for Professionals, projektledare på Exponential för den digitala utvecklingen av den digitala plattformen Lifecensr.