Urkraft utbildade i Train the Trainers

Det var nyanserade diskussioner som fördes när SECiSo 2.0 besökte Urkraft i början av april. Urkraft är nu utbildade i Train the Trainers och kan utbilda vidare i metoden.

Den 7-8 april var det dags för Urkraft, i Skellfteå, att få utbildning i Train the trainers. Personalen som fick utbildningen motsvarades av lärare, SYV och handledare, vilka var väl bekanta med Supported Education (SEd).

Urkraft har under flera års tid arbetat med SEd och har byggt upp ”Texas modellen” utifrån Karen Unger, Boston University. De ville nu få en gemensam syn kring SEd och även planera hur de kan utveckla verksamheten i relation till SEd på sikt.

Kommande utbildningstillfällen i Train the trainers har flyttats fram till hösten.